ศูนย์ดูแลสุขภาพลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

หลังจากที่โรงพยาบาลสมิติเวชได้รับข้อมูลจากท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันวันและเวลาทำนัด (โทรศัพท์/Email) และในวันนัดหมาย เจ้าหน้าที่จะโทรติดต่อเพื่ออธิบายขั้นตอนล่วงหน้า ก่อนเวลาทำนัด 15 นาที

VDO Call ปรึกษาหมอออนไลน์ เรื่องอะไรได้บ้าง

 • ปวดท้อง แน่นท้อง คลื่นไส้ ท้องแข็ง ท้องเสีย เรอบ่อย มีลมในท้อง
 • ขับถ่ายผิดปกติ ปวดท้องเหมือนถ่ายอุจจาระแต่ไม่ถ่าย ปวดบิดเวลาถ่าย ปวดท้องน้อย ปวดท้องถ่ายบ่อย ท้องผูกเป็นประจำ ท้องเสียบ่อย ท้องผูกสลับท้องเลีย
 • แสบร้อนกลางอก แสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี่ บางครั้งปวดร้าวไปยังลำคอ เหมือนมีก้อนจุกอยู่ กลืนลำบาก แสบคอ คลื่นไส้ มีอาการเรอเปรี้ยวบ่อยๆ มีน้ำย่อยไหลย้อนขึ้นมาจนรู้สึกขมที่คอ เจ็บหน้าอก ไอเรื้อรัง กล่องเสียงอักเสบ หรือหูอักเสบ เสียงแหบในช่วงเช้า จุกเสียด แน่นท้อง เหมือนอาหารไม่ย่อย สงสัยกรดไหลย้อน
 • ท้องผูกเป็นประจำ ถ่ายเป็นเลือด สงสัยริดสีดวงทวาร
 • ครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็ง อยากปรึกษาคุณหมอเบื้องต้นถึงการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรค
 • ต้องการขอความเห็นที่สอง (Second Opinion) จากคุณหมอด้านโรคทางเดินอาหารและตับ หรือด้านการผ่าตัด
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เพิ่มเติมจากการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป หรือผู้ที่มีความเสี่ยงอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจ

ค่าบริการและค่ายา / ประกันสุขภาพ สามารถใช้สิทธิ์ได้หรือไม่?

 • ปรึกษาหมอออนไลน์ คิดค่าบริการ 1,000 บาท/30 นาที
 • กรณีต้องการยาตามที่คุณหมอแนะนำ รับส่วนลดค่ายา 10% วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
  บริการจัดส่งยา 1 กุมภาพันธ์–31 ธันวาคม 2567
  • จัดส่งยาภายในวัน (Same day delivery) ในเขตกรุงเทพฯ คิดค่าจัดส่ง 100 บาท/เส้นทาง
  • จัดส่งยาภายในวัน (Same day delivery) ในเขตปริมณฑล คิดค่าจัดส่งตามระยะทาง
  • จัดส่งยาในวันถัดไป (Next day delivery) สำหรับปริมณฑลและต่างจังหวัด คิดค่าจัดส่ง 100 บาท/เส้นทาง
 • การใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพ ขึ้นอยู่กับยโนบาย (Insurance policy) ของบริษัทประกันที่ผู้รับบริการทำสัญญาประกันสุขภาพไว้ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์กับบริษัทประกัน หรือบริษัทที่ท่านต้องการเบิกค่ารักษาพยาบาล

ขั้นตอนการใช้บริการ ปรึกษาหมอออนไลน์

คุณหมอที่ให้คำปรึกษาทางออนไลน์

คุณหมอให้คำปรึกษาเรื่องโรคระบบทางเดินอาหาร และ การส่องกล้อง

คุณหมอให้คำปรึกษาเรื่องริดสีดวงและการผ่าตัดลำไส้

คะแนนบทความ
สมัคร

มีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว?