ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. ปฏิพัทธ์ ดุรงค์พงศ์เกษม image of นพ. ปฏิพัทธ์ ดุรงค์พงศ์เกษม
นพ. ปฏิพัทธ์ ดุรงค์พงศ์เกษม
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2018

Certificate of Advanced Endoscopy. NKC Institute of Gastroenterology and Hepatology, Songklanagarind Hospital. , ไทย

2017

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย

2015

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , ไทย

2009

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2552

2009

ปริญญาบัตร สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง , ไทย

2009

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , ไทย

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ. ปฏิพัทธ์ ดุรงค์พงศ์เกษม

ดูทั้งหมด