โรงพยาบาลเพื่อสุขภาพ
และความสุขของผู้สูงวัย

 • ปี 2566 ได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุในห้องฉุกเฉิน Geriatrics Emergency Department Accreditation (GEDA) เป็นโรงพยาบาลแรกในโลก นอกประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดาในระดับ Silver มาตรฐาน American College of Emergency Physicians
 • กว่า 300,000 รายของผู้สูงวัยอายุ มากกว่า 60 ปี ได้เข้ารับการดูแล รักษาที่ Age-friendly Hospital (ปี 2546-2565)
 • ผู้สูงวัยกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ได้รับการรักษาที่ Age-friendly Hospital (ข้อมูลถึงปี 2564)

ดูแลผู้สูงวัย แม้ในยามวิกฤติ

อุบัติเหตุ และหกล้มเรื่องใหญ่ในผู้สูงวัย

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อวัยวะบางส่วนจะเริ่มทำงานช้าลงและทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิม ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยเฉพาะเรื่องการหกล้ม ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิต สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปจะมีแนวโน้มหกล้ม ร้อยละ 28-35 ต่อปี และจะเพิ่มเป็นร้อยละ 32-42 เมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 เป็นต้นไป โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ให้ความสำคัญในการดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดการหกล้มในผู้สูงวัย รวมไปถึงศูนย์อุบัติเหตุ และฉุกเฉินพร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

 • มีประกาศรหัสอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma code) – เป็นการกำหนดขึ้นเพื่อให้การดูแลมีประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่บาดเจ็บ
 • รถพยาบาลฉุกเฉินสามารถออกจากปฏิบัติการได้ภายใน 2 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บุคลากรในระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMT) ที่มีการรับรองตามมาตรฐานสากลเพื่อการรักษาและการลำเลียงผู้ป่วย
 • โปรแกรมการคัดกรองภาวะเสี่ยงการหกล้มในผู้สูงอายุ โปรแกรมการออกกำลังกายป้องกันการหกล้ม รวมไปถึงการรักษา การผ่าตัดที่ทันท่วงทีในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด การฟื้นฟูร่างการช่วยให้ผู้สูงวัยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ หรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด

การสำลักเงียบ

เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และอาจร้ายแรงโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคทางระบบประสาท (เช่น Stroke, Parkinson’s, Dementia) พบว่ามีภาวะสำลักเงียบถึง 40-70% ร่วมกับมีภาวะกลืนลำบากได้สูงถึง 50-75% กรณีผู้สูงอายุที่มีภาวะปอดอักเสบติดเชื้อแล้ว พบมีภาวะสำลักเงียบสูงถึง 71%ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี พบอัตราเสียชีวิตด้วยภาวะปอดติดเชื้อจากการสำลักสูงถึงเกือบ 30% ศูนย์แก้ไขการกลืนและสำลัก จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านปัญหาการกลืนโดยเฉพาะ มีการประเมินเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยในบางกรณีอาจจำเป็นต้องตรวจประเมินด้วยเครื่องมือพิเศษ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบุความผิดปกติในการกลืนที่เกิดขึ้นในระดับต่างๆ

มาตรการดำเนินการเพื่อให้บรรลุมาตรฐานระดับสูง ได้แก่

 • ป้ายขนาดใหญ่ในโรงพยาบาลเพื่อให้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น
 • จัดให้มีโซนที่นั่งพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ
 • ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามมาตรฐานการออกแบบตามข้อบังคับของ American with Disabilities Act (ADA) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ที่ใช้รถเข็นอย่างเต็มที่
 • รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ยา ขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้สูงอายุอ่านได้ง่ายขึ้น
 • บริการเภสัชกรรมคลินิกเพื่อให้คำแนะนำ และตรวจสอบความปลอดภัยของยา
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อช่วยดูแลปัญหาด้านโภชนาการ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 • มีแพทย์สหสาขาวิชาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลอยู่เสมอ

การันตีคุณภาพดูแลผู้สูงอายุยอดเยี่ยม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและความสุขของผู้สูงวัย #AgeFriendlyHospital ผู้สูงอายุปลอดภัย มั่นใจได้ด้วยมาตรฐานการรับรอง จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี 2565 เป็นโรงพยาบาลแรกในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Geriatrics Emergency Department Accreditation (GEDA) ในระดับ Bronze Standard เป็นโรงพยาบาลลำดับที่ 5 นอกประเทศสหรัฐอเมริกา รองจาก โรงพยาบาลในประเทศแคนนาดา 2 แห่ง สเปน 1 แห่ง และบราซิล 1 แห่ง จาก American College of Emergency Physicians ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2565

ปี 2566 โรงพยาบาลแรกในโลก นอกประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ได้รับการรับรองมาตรฐาน การดูแลผู้สูงอายุในห้องฉุกเฉิน Geriatrics Emergency Department Accreditation (GEDA) ในระดับ Silver จาก American College of Emergency Physicians ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

 • ผู้สูงอายุมั่นใจแม้ในยามวิกฤติ ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ที่แรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย สูงอายุในห้องฉุกเฉิน
 • ดูแลผู้สูงอายุฉุกเฉิน มากกว่า 3,000 คน/ปี
 • มีทีมแพทย์ทุกสาขาและพยาบาล มีความรู้ความสามารถเฉพาะ พร้อมดูแลเพื่อให้ผู้สูงอายุ ใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนก่อนเจ็บป่วย
 • ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ตั้งแต่รับที่บ้าน ถึงโรงพยาบาลและบริการกลับบ้าน อย่างปลอดภัย ด้วยรถพยาบาล แพทย์ พยาบาล สหสาขา
 • การออกแบบอย่างพิถีพิถัน เฉพาะเจาะจงและเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ตามข้อบังคับจาก American Medical Association ในประเทศสหรัฐอเมริกา

Total Geriatric Solution

บริการที่โดดเด่น

ความประทับใจของผู้รับบริการ