ศูนย์หัวใจ

ชั้น 1, อาคาร 1 ทุกวัน 07.00-18.00 น. 66 (0) 2022-2110-2 info@samitivej.co.th

ศูนย์หัวใจ

สมิติเวช สุขุมวิท
สมิติเวช ศรีนครินทร์

ผลลัพธ์ทางการแพทย์

 • เราดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ มากกว่า 1,700 รายต่อเดือน (ผู้ป่วยนอกทั่วไป)
 • เราดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจทั่วไป และผู้ป่วยในหลังทำหัตถการเกี่ยวกับหัวใจ มากกว่า 6,700 รายต่อปี
 • เราให้การบริการสวนหัวใจด้วยบอลลูน การดามขดลวด การจี้ไฟฟ้าหัวใจ และการผ่าตัดเกี่ยวกับหัวใจ มากกว่า 300 รายต่อปี
 • เราให้การบริการผ่าตัดหัวใจแผลเล็ก ฟื้นตัวไว มากกว่า 300 รายต่อปี
   

มั่นใจในการดูแลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจร

โรงพยาบาลสมิติเวชมีความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดูแลรักษาโรคหัวใจให้อยู่ในระดับสูงสุด พร้อมทั้งมีทีมบุคคลากรทางแพทย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดูแลรักษาในผู้ใหญ่และเด็ก โดยมีศัลยแพทย์หัวใจ วิสัญญีแพทย์ แพทย์ฟื้นฟู พยาบาล ที่ผ่านการฝึกอบรม และมีความทุ่มเทในการให้การดูแลรักษาหัวใจที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ สถาบันหัวใจของเรามีความยินดีในการดูแลผู้ป่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลก

เรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์ เพื่อให้การวินิจฉัยรวดเร็วและถูกต้อง โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ของเรามีความสามารถที่จะให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาโรคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจพิการตีบแต่กำเนิด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคหัวใจล้มเหลว โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจรูมาติก และอื่นๆ

ที่สถาบันหัวใจให้บริการฉุกเฉินทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้เรายังมีความเข้าใจในครอบครัวของผู้ป่วย หลังจากการรักษา เรามีการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโดยผู้เชี่ยวชาญและนักกายภาพบำบัด เพื่อลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนในอนาคต

เราให้บริการการวินิจฉัย และรักษาโรคต่างๆ ดังนี้:

 • ตรวจรักษาหัวใจและหลอดเลือด
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • หัวใจล้มเหลว
 • การตรวจจับจังหวะหัวใจที่ผิดปกติ
 • โรควาล์วหัวใจ
 • โรคเยื่อหุ้มหัวใจ
 • โรคหัวใจแต่กำเนิด
 • กล้ามเนื้อหัวใจหนา
 • โรคหลอดเลือด
 • โรคหลอดเลือดสมองคาโรดิค
 • โรคหลอดเลือดไต
 • โรคหลอดเลือดส่วนปลาย
 • โรคเส้นเลือด
 • การป้องกันอาการต่าง ๆ

ทำไมต้องเลือกเราดูแลหัวใจคุณ

 • เพราะเราดูแลหัวใจแบบองค์รวมเพื่อสุขภาพของหัวใจตั้งแต่การป้องกันและการตรวจหาตั้งแต่ต้น จนถึงการวินิจฉัยการรักษา การผ่าตัดหัวใจและการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังผ่าตัด
 • แพทย์ของเรามากด้วยประสบการณ์ โดยจบการศึกษาจากสถาบันชื่อดัง หลากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย เป็นต้น โดยมีแพทย์ครบทุกสาขา อาทิ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการสวนหัวใจและหัตถการหัวใจ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านหัวใจเต้นผิดจังหวะ อายุรแพทย์โรคหัวใจ
 • เราดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจทั่วไป และผู้ป่วยในหลังทำหัตถการเกี่ยวกับหัวใจ มากกว่า 6,700 รายต่อปี และเราให้การบริการสวนหัวใจด้วยบอลลูน การดามขดลวด การจี้ไฟฟ้าหัวใจ และการผ่าตัดเกี่ยวกับหัวใจ มากกว่า 300 รายต่อปี
 • ห้องผ่าตัดที่ถูกออกแบบมาให้มีความทันสมัย โดยห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cath Lab) ถูกออกแบบให้อยู่ติดกับห้องผ่าตัดหัวใจ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการดูแลรักษาผู้ป่วย

 

อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์

ห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีการรักษา

 • หน่วยบริการผู้ป่วยนอก
 • ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ
 • ห้องปฏิบัติการคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ห้องผ่าตัดหัวใจครบวงจร
 • หออภิบาลหัวใจ
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
 • ห้องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง 
 • ห้องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI )
 • ห้องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 640-Slice

การตรวจวินิจฉัย

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 • การตรวจคลื่นหัวใจโดยใช้โดบูตามีนกระตุ้น (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังกายได้)
 • การตรวจดูหัวใจและหลอดเลือดทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
 • การตรวจดูหลอดเลือดด้วยเครื่องวินิจฉัยสนามแม่เหล็ก
 • การบันทึกคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมงรวมถึงการเฝ้าระวังความผิดปกติ
 • การตรวจหัวใจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 • การวินิจฉัยโดยการสวนหัวใจ ได้แก่ การฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ การฉีดสีดูหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง การฉีดสีดูหลอดเลือดเลี้ยงแขนขา

สถาบันหัวใจ โรงพยาบาลสมิติเวช ให้การดูแลรักษาโรคหัวใจต่างๆ ดังนี้

หลอดเลือดหัวใจ

 • การสวนหัวใจและการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ
 • การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนและใส่ขดลวดค้ำยัน

ระบบไฟฟ้าหัวใจ

 • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจรวมถึงการรักษาด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (ablation)
 • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
 • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง ICD (implantable cardioverter defibrillator)
 • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง CRT (cardiac resynchronization therapy)

ลิ้นหัวใจ 

 •  การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
 • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ 

ศัลยกรรมหัวใจและช่องอก 

 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจแบบที่ใช้และไม่ใช้เครื่องปอด-หัวใจเทียม
 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดมาแล้ว

หัวใจพิการแต่กำเนิด 

 • การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน
 • การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องล่าง
 • การผ่าตัดปิดเส้นเลือด ductus arteriosus ซึ่งเชื่อมอยู่ระหว่าง aorta และ pulmonary artery
 • การผ่าตัดซ่อมแซมรูรั่วผนังหัวใจห้องบนและห้องล่าง
 • การผ่าตัดปิดเส้นเลือด ductus arteriosus
 • การผ่าตัดที่มีความซับซ้อนของหัวใจพิการแต่กำเนิด

กลุ่มหลอดเลือดบริเวณอื่น 

 •  การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง
 •  การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไต
 •  การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงแขนขา
 •  การผ่าตัดซ่อมแซมหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้อง
 •  การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้อง
 •  การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในทรวงอก

 

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ รักษาได้

 

การรักษาหลอดเลือดดำอุดตัน