เพราะเราไม่อยากให้ใครห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย สมิติเวช จึงตระหนักว่าการจัดการกับประกันสุขภาพและบริการทางการแพทย์ เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน เจ้าหน้าที่ทางด้านประกันของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกกันท่านในการดำเนินการด้านประกันตั้งแต่เริ่มต้นการรักษา จนสิ้นสุดกระบวนการ
หากท่านประสงค์ที่จะทราบข้อมูลว่า ประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตของท่าน ครอบคลุมการรักษาพยาบาลของท่านหรือไม่ ท่านสามารถติดต่อทางทีมประกันของโรงพยาบาลได้เพียงแค่อีเมลสำเนาบัตรประจำตัวกรรมธรรม์ พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนของท่านมาให้ เพื่อที่จะได้ประเมินค่ารักษาได้อย่างถูกต้อง

Any question about insurance?

Please contact

โรงพยาบาล สมิติเวชสุขุมวิท
โรงพยาบาล สมิติเวชศรีนครินทร์