ศูนย์สุขภาพสตรี

สุขุมวิท วิง ( อาคาร 2) ชั้น 1 ทุกวัน 07.00-22.00 น. +66 2022 2555 - 6 info@samitivej.co.th

ศูนย์สุขภาพสตรี

สมิติเวช สุขุมวิท

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลสมิติเวช ทุกขั้นตอนการบริการ บุคลากร เครื่องมือและนวัตกรรมทางการแพทย์เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมให้บริการในเรื่องสุขภาพสตรีครบทุกด้าน ตั้งแต่การให้บริการด้านสูตินรีเวช ให้คำปรึกษาและวางแผนสำหรับการคลอด ครอบคลุมเรื่องการตั้งครรภ์แบบครบวงจร การกำหนดวิธีการคลอดที่เหมาะสม ทั้งการผ่าคลอดหรือคลอดแบบธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการคลอดโดยเฉพาะ เช่น อ่างน้ำสำหรับการคลอดในน้ำแบบธรรมชาติ

นอกจากนี้ศูนย์สุขภาพสตรี ยังดูแลรวมถึงภาวะเจริญพันธุ์และปัญหาต่าง ๆ ของสตรี เช่น ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ และภาวะผิดปกติ นับตั้งแต่วัยแรกรุ่น สู่วัยเจริญพันธุ์ และเมื่อเข้าสู่วัยทอง ด้วยความเข้าใจ ความเอาใจใส่ จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์

 

บริการของเรา

ดูแลการตั้งครรภ์ และวางแผนการตั้งครรภ์

ตรวจคัดกรองพันธุกรรม และให้คำปรึกษาการตั้งครรภ์

 • ตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรม 100 โรค เช่น โลหิตจางธาลัสซีเมีย  กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น
 • ตรวจลักษณะความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์โดยไม่ต้องเจาะน้ำคร่ำ
 • การตรวจหาความผิดปกติของพันธุกรรมของทารกในครรภ์
 • ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อที่เป็นสาเหตุให้ทารกในครรภ์ผิดปกติ
 • ตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ เมื่ออายุครรภ์ 11-13 สัปดาห์
 • ตรวจวินิจฉัยความพิการของทารกในครรภ์ เมื่ออายุครรภ์ 20-22 สัปดาห์
 • ตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ด้วยการตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ
 • ตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียของทารกในครรภ์

ดูแลสุขภาพครรภ์

 • การให้คำปรึกษาในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
 • วินิจฉัยการเจริญเติบโตทารกในครรภ์
 • ติดตามเพื่อประเมินภาวะสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์จนกระทั่งคลอด (Antenatal Care-ANC)
 • ฝึกอบรมการดูแลครรภ์เพื่อการตั้งครรภ์ที่แข็งแรงและมีคุณภาพ
 • การวินิจฉัยทารกก่อนคลอด

ทีมแพทย์เฉพาะทางดูแลทารกหลังคลอดและส่งเสริมการให้นมแม่

 • ดูแลทารกแรกเกิด โดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญ
 • ฝึกอบรมคุณแม่หลังคลอดเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิด
 • คลินิกนมแม่ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการให้นมลูก ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการทางนรีเวช และโรคมะเร็งนรีเวช  (Gynecology and cancer)

ให้คำปรึกษาและรักษาปัญหาโรคทางนรีเวชต่างๆ

 • การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
 • อาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง
 • อาการปวดประจำเดือน
 • เนื้องอกมดลูก
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • เนื้องอกรังไข่และถุงน้ำ
 • ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด
 • การวางแผนครอบครัว
 • การตรวจหาเชื้อ HPV และมะเร็งปากมดลูก
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกประจำปี
 • การทำหมัน

การตรวจหามะเร็งในอวัยวะสืบพันธุ์ในเบื้องต้น

 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดย HPV DNA typing และ Thin prep Pap test
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ( Mammogram และ Ultrasound )
 • การผ่าตัดมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม (Colposcopy)
 • การผ่าตัดเนื้อเยื่อปากมดลูกที่ผิดปกติ (LEEP )
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งของเยื่อบุโพรงมดลูก (Fractional curettage )
 • การตรวจด้วยคลื่นเสี่ยงความถี่สูง (Ultrasound 2D, 3D ) เพื่อวินิฉัยความผิดปกติของอวัยวะสตรีภายใน เช่น ติ่งเนื้อในโพรงมดลูก (Endometrial polyp) เนื้องอกมดลูก (Fibroids) ช็อคโกแลตชีสต์ (Endometrioma)
 • มะเร็งรังไข่

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาโรค

1. การผ่าตัดโดยการส่องกล้องในอุ้งเชิงกราน (Laparoscopy)
เพื่อวินิจฉัยภาวะมีบุตรยาก การตัดถุงน้ำที่รังไข่ ซีสต์ การตัดเนื้องอกที่มดลูก การตัดมดลูก รวมถึงการผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็ง เช่น มะเร็งมดลูก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ เป็นต้น
2. การผ่าตัดโดยการส่องกล้องในโพรงมดลูก (Hysteroscopy)
 การผ่าตัดชิ้นเนื้อเพื่อวินิจฉัย เช่น มีเลือดออกผิดปกติในโพรงมดลูก  ในวัยหมดประจำเดือน การผ่าตัดติ่งเนื้อ ตัดเนื้องอกมดลูก ตัดพังผืดในโพรงมดลูก เป็นต้น        
3. การผ่าตัดไร้แผล Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES)
เป็นการผ่าตัดโดยการใช้กล้องและเครื่องมือขนาดเล็ก สอดเข้าไปในช่องคลอดเพื่อทำการผ่าตัด เช่น

 • เนื้องอกมดลูกที่ต้องตัดมดลูกทั้งหมด (Hysterectomy)
 • เนื้องอกมดลูกที่ต้องการตัดเฉพาะตัวเนื้องอก (Myomectomy)
 • ถุงน้ำรังไข่บางชนิดโดยการเลาะเฉพาะถุงน้ำออก (Cystectomy) หรือ ตัดปีกมดลูก (Salpingo-oophorectomy)
 • การตั้งครรภ์นอกมดลูกโดยการตัดท่อนำไข่ (Salpingectomy)
 • การทำหมันหญิง (Tubal sterilization)
 •  เซลล์ผิดปกติของมดลูกในระยะเริ่มต้น เช่น เซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกหรือเยื่อบุโพรงมดลูก ที่ต้องตัดมดลูก (Hysterectomy)

ให้คำปรึกษา และดูแลสตรีที่มีปัญหาด้านฮอร์โมน

เช่น ภาวะอารมณ์แปรปรวนก่อนมีประจำเดือน (Premenstrual Syndrome : PMS) หรือภาวะโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือน และวัยทอง

ระบบทางเดินปัสสาวะในสุภาพสตรี

 • ประเมินหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินปัสสาวะในสตรี
 • ประเมินภาวะกระบังลมและมดลูก พร้อมทั้งอวัยวะภานในและอุ้งเชิงกราน
 • การตรวจสอบกลไกการทำงานของกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ ( Urodynamic assessment )
 • การักษาโรคปัสสาวะเล็ด (Urinary incontinence )
 • การผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดโดยใช้ Sling (Suburethral sling surgery )
 • การรักษากระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน (Over active bladder )
 • การซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานอุ้งเชิงกราน กระบังลม ( Pelvic floor reconstruction)
 • การรักษาอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อย (Pelvic organ prolapse)
 • การประเมินกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยการอัลตร้าซาวด์

อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์

ภาพบรรยากาศห้องคลอด สมิติเวช สุขุมวิท