ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. เรวัฒน์ บุญอนุวัฒน์ image of นพ. เรวัฒน์ บุญอนุวัฒน์
นพ. เรวัฒน์ บุญอนุวัฒน์
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2017

Certificate of Advanced Endoscopic, NKC Institute of Gastroenterology and Hepatology. Songklanagarind Hospital. , ไทย

2016

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร , ไทย

2014

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ , ไทย

2008

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , ไทย

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ. เรวัฒน์ บุญอนุวัฒน์

ดูทั้งหมด