ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. ศรัณย์ สมพรเสริม image of นพ. ศรัณย์ สมพรเสริม
นพ. ศรัณย์ สมพรเสริม
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

งานอดิเรกและความสนใจ

ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพ
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ฟิตเนส
ฟิตเนส
ดำน้ำ
ดำน้ำ

การศึกษา

2019

Certificate of Accomplishment the Endoscopic Retrograde Cholagio – Pancreatographp. Rajabithi Hospital, Thailand ,

2019

Certificate of Attendance the Inflammatory Bowel Disease Training Course. Division of Gastroenterology & Hepatology University Medicine Cluster, National University H ,

2016

Certificate of Attendance the 7th Thailand – Asian EUS group Hand-on Workshop. Sirnagarind Hospital, Thailand ,

2015

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ,

2011

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ,

2005

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2548

2005

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ,

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ. ศรัณย์ สมพรเสริม

ดูทั้งหมด