ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. ศุภวัฒน์ จิรไพโรจน์ image of นพ. ศุภวัฒน์ จิรไพโรจน์
นพ. ศุภวัฒน์ จิรไพโรจน์
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2017

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ,

2016

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ,

2015

Certificate Attendance of Advance Therapeutic Endoscopy. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,

2011

Certificate of Collaborative Institutional Training Initiative (CITI) program. CITI program. ,

2010

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2553

2005

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ,

1999

Certificate of Advance Therapeutic Endoscopy training NKC institute. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,

1997

Certificate Attendance of EUS training, EUS Days meeting. American Society of Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) ,

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล