ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of ผศ.นพ. วิศาล คันธารัตนกุล image of ผศ.นพ. วิศาล คันธารัตนกุล
ผศ.นพ. วิศาล คันธารัตนกุล
  สมิติเวช สุขุมวิท, สมิติเวช ศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ความชำนาญเฉพาะด้าน
ออกกำลังกายบำบัดป่วยเรื้อรัง, ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
  • ออกกำลังกายบำบัดป่วยเรื้อรัง
  • ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

งานอดิเรกและความสนใจ

อ่านหนังสือ
อ่านหนังสือ
ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพ

การศึกษา

2000

“Cardiac Rehabilitation” training course, Heart Research Centre, Melbourne Australia, 2000. , -

1993

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปี พ.ศ. 2536 , -

1991

ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2534 , -

1987

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2530 , -

-

Clinical fellowship at Department of Rehabilitation Medicine, University of Washington at Seattle US , -

-

Visiting fellowship on cardiac rehabilitation at Toronto Rehabilitation Centre “ cardiac wing” USA. , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by ผศ.นพ. วิศาล คันธารัตนกุล

ดูทั้งหมด