ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มและท่าออกกำลังกายด้วยตนเอง

ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มและท่าออกกำลังกายด้วยตนเอง

HIGHLIGHTS:

 • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม
 • ผู้สูงอายุจึงจำเป็นต้องฝีกและบริหารการทรงตัวรวมถึงเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • เพื่อสร้างร่างกายให้แข็งแรง ป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

 

ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มและท่าออกกำลังกายด้วยตนเอง

ทำไมเราต้องทดสอบการทรงตัว

คนเราเมื่อมีอายุมากขึ้น ทำให้เกิดความเสื่อมของระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น ระบบการมองเห็น ระบบการได้ยิน ระบบประสาท ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ความเสื่อมต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้เรามีความแข็งแรงลดลง ความสามารถในการทรงตัวลดลง ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มเพิ่มขึ้น การหกล้มจะนำมาซึ่งปัญหาต่างๆตามมามากมาย เช่น ภาวะกระดูกหัก กระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท และความพิการ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทดสอบการทรงตัว เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงของการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

การทดสอบการทรงตัว

The 4-Stage Balance Test

ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มและท่าออกกำลังกายด้วยตนเอง

หมายเหตุ: สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุจะลุกจากเก้าอี้และเดินเป็นเส้นตรง 3 เมตร หมุนตัว แล้วเดินกลับมานั่งที่เก้าอี้ ตรงนี้เราจะจับเวลา หากถ้าใช้เวลามากกว่า 12 วินาที จะแปลผลว่ามีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม

The 30-Second Chair Stand Test

ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มและท่าออกกำลังกายด้วยตนเอง
จำนวนครั้งที่เหมาะสมของแต่ละช่วงอายุ
ช่วงอายุ (ปี) ชาย (ครั้ง) หญิง (ครั้ง)
60-64 <14 <12
65-69 <12 <11
70-74 <12 <10
75-79 <11 <10
80-84 <10 <9
85-89 <8 <8
90-94 <7 <4

 

หมายเหตุ : สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ จับเวลา 30 วินาที  ให้ผู้สูงอายุลุกยืนแล้วนั่งเก้าอี้  ทำซ้ำไปจนครบเวลา  แล้วนับจำนวนครั้งที่ผู้สูงอายุทำได้  นำมาเทียบกับค่าปกติตามช่วงอายุ   ถ้าทำได้น้อยกว่าค่าเฉลี่ย  ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม

Balance Tests

The 4-Stage Balance Test

ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มและท่าออกกำลังกายด้วยตนเอง

ขั้นตอนในการทดสอบ : ในแต่ละฐานคนไข้จะต้องควบคุมการยืนในท่าทางต่างๆ เป็นเวลา 10 วินาที และคนไข้ที่สามารถควบคุมการยืนในฐานที่ 3 (ยืนต่อเท้า) ได้น้อยกว่า 10 วินาที จะมีความเสี่ยงในการพลัดตกหกล้ม

Exercises to Increase Muscle Strength

Do each set of stretches twice, 10 times per set.

ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มและท่าออกกำลังกายด้วยตนเอง

Exercises to Improve Stability

For walking exercises, do each set twice, walking 10 steps per set.

ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มและท่าออกกำลังกายด้วยตนเอง

If you follow the procedures in the test above and you start to waver or lose your balance, or if you experience any exercise injuries, you should meet with your doctor immediately to determine possible causes and undergo a risk assessment under a doctor’s supervision.

ท่าบริหารเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ

ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มและท่าออกกำลังกายด้วยตนเอง

ปัจจัยที่มีผลต่อการพลัดตกหกล้ม

ปัจจัยภายใน

 1. อายุที่เพิ่มขึ้น
 2. เคยมีประวัติล้มมาก่อน
 3. กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 4. มีปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัวหรือการเดิน
 5. มีปัญหาในการมองเห็น
 6. ภาวะความดันต่าจากการ เปลี่ยนท่า
 7. โรคเรื้อรัง เช่น โรคข้อเข่าเสื่อม โรคพาร์กินสัน เบาหวาน ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
 8. กลัวการล้ม

ปัจจัยภายนอก

 1. ไม่มีราวจับ
 2. ขั้นบันไดสูงไปหรือแคบไป
 3. มีสิ่งกีดขวางทางเดิน
 4. แสงสว่างไม่เพียงพอ หรือจ้าเกินไป
 5. พื้นลื่นหรือทางต่างระดับ
 6. การใช้เครื่องช่วยเดินที่ไม่เหมาะสม
 7. ยาที่มีผลต่อระบบประสาท
คะแนนบทความ

มีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว?