เทคโนโลยีใหม่ ทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เทคโนโลยีใหม่ ทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

HIGHLIGHTS:

  • มีการศึกษาว่าช่วงเวลาทองสำหรับการกระตุ้นหรือการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ควรต้องอยู่ภายในระยะเวลา 1 ปี
  • Stroke TeleCare เป็นการบริการสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ ป้องกันอันตรายถึงชีวิต ช่วยลดค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากในการเดินทาง

โรคหลอดเลือดสมอง

ปัจจุบันมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงช่องทางการรับข่าวสารมากมาย ส่งผลให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและสามารถสังเกตอาการเริ่มต้นได้ด้วยตัวเอง

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของ อัมพฤกษ์ อัมพาต

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) คือภาวะหลอดเลือดตีบ อุดตัน หรือแตก ทำให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลายและสมองขาดเลือด เป็นสาเหตุให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิต โรคหลอดเลือดสมองมีปัจจัยเสี่ยง เช่น อายุมากกว่า 65 ปี มีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้น เพศชาย มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าเพศหญิง กรรมพันธุ์ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และสูบบุหรี่ เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากพบความผิดปกติของร่ายกาย ด้วยการสังเกตอาการตนเองที่สำคัญ ๆ ได้แก่ หน้าเบี้ยว แขนหรือมือตก พูดไม่ชัด ควรรีบพบแพทย์ทันที ยิ่งเร็ว ยิ่งมีโอกาสรอดมากขึ้น นอกจากนี้ การเรียกรถพยาบาลที่พร้อมจะให้การรักษา หรือเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลที่สามารถให้การรักษาได้รวดเร็ว รวมถึงการให้ความสำคัญต่อ การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หลังเกิดโรคจะช่วยให้โรคหลอดเลือดสมองไม่ทิ้งผลต่อสมองมากนัก

การวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

แพทย์เริ่มต้นการวินิจฉัยโรคด้วยการซักประวัติและตรวจร่างกาย จากนั้นจึงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT scan brain) หรือตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI brain) เพื่อดูภาวะสมองส่วนขาดเลือด ซึ่งมีสำคัญ ต่อวิธีการรักษา โดยแพทย์อาจพิจารณารักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด หากพบภาวะหลอดเลือดสมองขาดเลือด เพื่อช่วยละลายลิ่มเลือดที่อุดตัน ซึ่งหากรักษาได้อย่างรวดเร็ว อาจสามารถกลับเป็นปกติได้ สำหรับกรณีพบภาวะหลอดเลือดสมองขาดเลือด ที่เกิดจากคราบไขมันอุดตันบริเวณหลอดเลือดแดงลำคอ จนไม่สามารถนำเลือดไปเลี้ยงสมอง แพทย์อาจใช้วิธีการผ่าตัด เพื่อนำคราบไขมันอุดตันออก

Stroke TeleCare ตอบโจทย์การรักษาด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร

แม้จะมีการศึกษาว่าช่วงเวลาทองสำหรับการกระตุ้นหรือ การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คือ ควรทำเร็วที่สุด และต้องอยู่ในระยะเวลา 1 ปี แต่ในความเป็นจริง ผู้ป่วยหลายคนไม่สามารถเข้ารับการฟื้นฟู ไม่ว่าจะด้วยการกายภาพบำบัด หรือ กิจกรรมบำบัด ได้ทันที โดยมีปัจจัยหลักๆ คือ การเดินทาง ขาดคนดูแล และสุดท้ายคือ ภาระทางการเงินหรือค่าใช้จ่ายนั่นเอง

ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดเฉพาะประเทศไทย แต่เกือบทุกแห่งในโลกก็มีปัญหาเดียวกัน ดังนั้นการปรับระบบให้บริการสุขภาพจึงเกิดขึ้น โดยระยะแรก เริ่มตั้งแต่การส่งนักกายภาพบำบัดไปฝึกที่บ้าน แต่การมีค่าใช้จ่ายสูงยังคงเป็นปัญหา

ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้ ทำให้เกิดการปรับระบบการให้บริการสุขภาพโดยการให้บริการแบบ telemedicine หรือ คำจำเพาะคือ telerehabilitation ซึ่งในภาษาไทยอาจใช้คำว่า โทรเวชกรรม หรือ การแพทย์การฝึกทางไกล ซึ่งไม่เป็นเพียงเรื่องระยะทางอย่างเดียว แต่รวมถึงการไม่มีญาติติดตามดูแล ดังนั้นจึงอาจใช้ภาษาไทยว่า “การรักษา การฟื้นฟู โดยการติดตามด้วยการใช้เทคโนโลยี“ น่าจะเหมาะที่สุด

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้บริการStroke TeleCare ช่วยคุณ

โรงพยาบาลสมิติเวช ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่ได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้เป็นรูปธรรมและสามารถใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งโรงพยาบาลเสมือน (Virtual hospital) และติดตามถึงบ้าน (Home monitoring) รวมถึงการให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีภาระจำเป็นต้องได้รับการดูแล การติดตามและการฝึก แต่ไม่สามารถมาฝึกได้ โดยเฉพาะการติดตามระยะแรกที่มีความสำคัญ ไม่ว่าการติดตามผลเลือด การติดตามการทำกิจกรรม

จึงได้เกิด โปรแกรมการดูแลและ การฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง โดยการติดตามระยะไกลด้วยเทคโนโลยี Stroke Telecare ที่ช่วยดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต หลังออกจากโรงพยาบาลโดยทีมแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัด ด้วยระบบ TeleCare 24 ชั่วโมง

เป็นบริการตอบโจทย์ผู้ป่วยและผู้ดูแล เพิ่มความอุ่นใจของคนที่คุณรัก ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งโรงพยาบาลเสมือน (Virtual hospital) ให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอคอล ตลอด 24 ชั่วโมง แม้เป็นช่วงเวลากลางคืนก็ตาม หากมีอาการผิดปกติที่น่าเป็นห่วง ทางโรงพยาบาลจะส่งรถพยาบาลไปรับที่บ้าน เพื่อเข้ามารับการรักษาอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ยังมีนักกายภาพเฉพาะบุคคล (Personalized TeleRehab) นักกายภาพเยี่ยมบ้านและฝึกสอนทำกายภาพบำบัดแบบเฉพาะบุคคลผ่านวิดีโอคอล

รวมถึงติดตามค่าสุขภาพแบบเรียลไทม์ จากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ (Real–Time Health Monitoring for Recurrence Prevention) เพื่อลดความเสี่ยงโรค ด้วยอุปกรณ์การแพทย์พร้อมระบบติดตามข้อมูลสุขภาพทางไกล

Stroke TeleCare ถือเป็นการบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ ป้องกันอันตรายถึงชีวิต ที่สำคัญคือการลดค่าใช้จ่าย ความยุ่งยากในการเดินทาง สร้างความสบายใจให้บุตรหลานที่ต้องทำงานนอกบ้าน เพียงให้ผู้ดูแลเรียนรู้วิธีการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี ซึ่งไม่ใช่เรื่องยาก รวมถึงยังสามารถวางแผนการรักษาต่อกับแพทย์ในอนาคตได้

คะแนนบทความ

มีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว?