ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of พลเรือตรี นพ. โซ่สกุล บุณยะวิโรจ image of พลเรือตรี นพ. โซ่สกุล บุณยะวิโรจ
พลเรือตรี นพ. โซ่สกุล บุณยะวิโรจ
  สมิติเวช ศรีนครินทร์, สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  • อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา
ความชำนาญเฉพาะด้าน
ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
  • ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2011

Certificate of Attendance TSGE-APAGE 2011 ThaiGerman Multidisciplinary Endoscopic Training Center, , -

2006

หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา , -

1992

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by พลเรือตรี นพ. โซ่สกุล บุณยะวิโรจ

ดูทั้งหมด