ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of รศ.นพ. ชาติชาย ภูกาญจนมรกต image of รศ.นพ. ชาติชาย ภูกาญจนมรกต
รศ.นพ. ชาติชาย ภูกาญจนมรกต
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาออร์โธปิดิกส์
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

1993

Fellow in Arthroscopic Surgery, SportKlinik, Stuttgart, Germany (DAAD) Scholarship, 1993-1994. , -

1991

อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เมื่อปี พ.ศ. 2534 , -

1986

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2529 , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by รศ.นพ. ชาติชาย ภูกาญจนมรกต

ดูทั้งหมด