HIGHLIGHTS:

 • Robotic-Assisted Walking Therapy for Children หุ่นยนต์ฝึกเดินในผู้ป่วยเด็ก Software Lokomat L6 พัฒนาล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • Redcord Physiotherapy for Children สามารถฟื้นฟูการทำงานร่วมกันของสมอง เส้นประสาท และกล้ามเนื้อ ในผู้ป่วยเด็กให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
 • วางแผนการรักษาแบบ Multidisciplinary Team ครบด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก กุมารแพทย์เฉพาะทางครบทุกด้าน รวมถึงสหสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อฟื้นฟูศักยภาพของเด็กๆ ให้กลับมามากที่สุด
 • สระธาราบำบัดดูแลด้วยระบบ เกลือ Salt-Chlorinator ที่ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตาของเด็ก ลดอาการปวด ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก

เนื่องจากเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก การรักษาและการใช้ยาย่อมแตกต่างกัน

ผู้ป่วยเด็กจำเป็นต้องได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาฟื้นฟูเด็ก รวมถึงมีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมร่วมกับครอบครัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กดาวน์ซินโดรม เด็กมีพัฒนาการล่าช้า เด็กออทิสติก เด็กสมองพิการ หรือมีความพิการทางแขนและขา และเด็กที่อาจมีความผิดปกติด้านโครงสร้างร่างกาย เช่น ภาวะหลังคด การผิดรูปของข้อต่อต่างๆ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชเล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการกลุ่มเด็กป่วย ด้วยความพร้อมทั้งกุมารแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัดเฉพาะทางสำหรับเด็ก ซึ่งผ่านการฝึกอบรมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ อาทิ การทำกายภาพบำบัดเด็ก กิจกรรมบำบัด ธาราบำบัด อรรถบำบัดเด็ก จิตบำบัดเด็ก และการบริการรักษาอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดการประชุมทีมเพื่อวางแผนการรักษาร่วมกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงคอยดูแลให้คำปรึกษา เพื่อการรักษาผู้ป่วยเด็กที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Our services

Robotic-Assisted Walking Therapy for Children

การรักษาด้วยเครื่องมือที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง อันเกิดจากความผิดปกติของระบบสมอง ไขสันหลัง กระดูกและกล้ามเนื้อ เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บที่สมองและ ไขสันหลัง รวมถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุร้ายแรงต่างๆ

การฝึกเดินด้วยหุ่นยนต์มุ่งเน้นการใช้กล้ามเนื้ออย่างจริงจังและสม่ำเสมอ ทำให้การหัดเดินของผู้ป่วยเด็กเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อการกระตุ้นระบบประสาทสัมผัส อันเป็นบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับการทำกายภาพบำบัดแบบเดิม

หุ่นยนต์อัจฉริยะประกอบด้วยตัวหุ่นยนต์ฝึกเดิน ระบบพยุงน้ำหนักตัวที่ทันสมัย ลู่หัดเดิน และระบบจอคอมพิวเตอร์อัจฉริยะที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยเด็ก ทำให้ฝึกเดินได้โดยไม่เบื่อหน่าย แจ้งค่าผลลัพธ์ของการฝึกเดินที่มีการพัฒนาขึ้นในแต่ละครั้งของการฝึก

ระบบจอคอมพิวเตอร์ในหุ่นยนต์อัจฉริยะสามารถกำหนดโปรแกรมการหัดเดินที่สอดคล้องกับโรคและความต้องการของผู้ป่วย สามารถกำหนดมิติของการพยุงการเดินได้ในระดับต่างๆ ของขาแต่ละข้าง มีระบบสะท้อนผลของการฝึกเดิน แบบ real time รวมทั้งสามารถสร้างภาพเสมือนจริงบนจอภาพเพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีความสนุกและอารมณ์ร่วมในการฝึกเดินอีกด้วย

ผู้ป่วยเด็กที่เหมาะสมต่อการฝึกด้วยหุ่นยนต์ Robotic

 • ผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง อาทิ อาการอัมพฤกษ์ อัมพาต จากโรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บของสมอง ไขสันหลัง และผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบทางระบบประสาทจากอุบัติเหตุ
 • ผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัด
 • ผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะของระบบประสาทผิดปกติ อื่นๆ เช่น โรคพาร์กินสัน สมองฝ่อ


Redcord Physiotherapy for Children

เครื่องมือทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังได้รับบาดเจ็บและปัญหาสุขภาพเรื้อรังของกระดูกและกล้ามเนื้อในเด็กและผู้ใหญ่

Redcord เป็นการกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อด้วยวิธีการแขวนและพยุงไว้บนจุดตรึง เพื่อช่วยลดการทำงานของกล้ามเนื้อที่ต้องออกแรงต้านกับแรงโน้มถ่วง โดยแรงโน้มถ่วงนี้ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันกับการเคลื่อนไหวที่ต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งนักกายภาพบำบัดจะเป็นผู้ฝึกสอนให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง

ผู้ป่วยที่สามารถรักษาด้วย Redcord

 • ผู้ป่วยสมองพิการ (Cerebral palsy)
 • ผู้ป่วยหลังได้รับอุบัติเหตุ (Recent injury)
 • ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด (Surgical inference)
 • ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s)
 • ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตามข้อและกระดูก (Joint painful)

ประโยชน์ของการรักษาด้วย Redcord

 • ผู้ป่วยเด็กสามารถทำการเคลื่อนไหวร่างกายได้ด้วยตนเองและสามารถเรียนรู้การใช้กล้ามเนื้อในการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม
 • รักษาปัญหาสุขภาพเรื้อรังของร่างกาย เช่น โรคพาร์กินสัน สมองพิการ
 • การทำกายภาพด้วย Redcord จะช่วยลดอาการปวด อักเสบกล้ามเนื้อ จึงช่วยให้ผู้ป่วยเด็กอดทนต่อการทำกายภาพบำบัดได้มากขึ้น
 • การแขวนพยุงช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย เนื่องจากเป็นการทำกายภาพตามจังหวะร่างกาย
 • การทำกายภาพบำบัดด้วยเครื่อง Redcord สามารถพัฒนาระบบสมองและกล้ามเนื้อ ช่วยให้ผู้ป่วยเด็กสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้น


ธาราบำบัด (Aqua therapy)


การรักษาด้วยธาราบำบัด เป็นการฝึกออกกำลังกายในน้ำให้กับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว และเสียสมดุลการทำงานของกล้ามเนื้อแขนขาและลำตัว อันเนื่องมาจากปัญหาระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่เกิดจากโรคและจากอุบัติเหตุ

สระธาราบำบัดดูแลด้วยระบบผลิตคลอรีนอัตโนมัติจากเกลือ (Salt-Chlorinator) ที่ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตาของเด็ก

ผู้ป่วยที่สามารถรักษาด้วยธาราบำบัด

 • ผู้ป่วยสมองพิการ (Cerebral palsy)
 • ผู้ป่วยหลังได้รับอุบัติเหตุ (Recent injury)
 • ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด (Surgical inference)
 • ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตามข้อและกระดูก (Joint painful)

ประโยชน์ของการรักษาด้วยธาราบำบัด

 • ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ด้วยตนเองและสามารถเรียนรู้การใช้กล้ามเนื้อได้อย่างเหมาะสม
 • รักษาปัญหาสุขภาพเรื้อรัง
 • ลดอาการปวด และอักเสบของกล้ามเนื้อ ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย

* ผู้ป่วยเด็กที่ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายเองได้ ไม่เหมาะกับการรักษาด้วยธาราบำบัด


Snoezelen Multi-sensory environments

การกระตุ้นความรู้สึกพื้นฐานรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างสิ่งเร้าทางความรู้สึกพึงพอใจ (Basic Sensory stimuli) เช่น

 • การรับความรู้สึกด้านการมองเห็น (Visual stimuli)
 • การได้ยิน (Auditory stimuli)
 • การได้กลิ่น (Smell/Olfactory stimuli)
 • การสัมผัส (Touch/Tactile stimuli)

โดยสอดคล้องกับความชอบหรือประสบการณ์ของแต่ละคน (Sensory experience) เพื่อก่อให้เกิดการผ่อนคลาย (Relaxation) หรือมีความตื่นตัว (Arousal) ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้และการทำกิจกรรมต่างๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะในการรับความรู้สึกของแต่ละคน

สามารถใช้กับผู้รับบริการที่หลากหลาย

 • ผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
 • ผู้ป่วยสมองเสื่อม
 • เด็กพิเศษ
 • เด็กปกติแต่ที่มีภาวะปวดเรื้อรัง
 • ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต
 • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ประโยชน์ทางการบำบัดรักษา

 • เพิ่มช่วงสมาธิ
 • เพิ่มทักษะปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
 • เพิ่มการสื่อสารและการสำรวจ
 • ช่วยให้ผ่อนคลาย
 • ลดภาวะซึมเศร้า
 • ลดความกลัว ความเบื่อหน่าย

Multidisciplinary Team

การรักษาที่สมบูรณ์ที่สุด คือการทำให้เด็กมีความสมบูรณ์ทั้งกาย ใจ และการเรียนรู้ ดังนั้นการบริการที่สำคัญและปรัชญาหลักของการฟื้นฟูเด็ก คือความร่วมมือในการรักษาแบบสหสาขา

 • การประเมินโดยแพทย์ เพื่อวางแผนการรักษาให้เหมาะสม การให้ยาเพื่อควบคุมสภาวะต่างๆ เช่น อาการเกร็ง การเคลื่อนไหวผิดปกติ รวมถึงการสร้างสมาธิให้เด็ก
 • การฝึกกายภาพบำบัด เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและการควบคุมกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว การนั่งเดินต่างๆ ทั้งการฝึกแบบทั่วไปและเทคนิคพิเศษอื่นๆ เช่น การใช้เทปช่วยยึดกล้ามเนื้อ การบำบัดด้วยเทคนิควอยตา (Vojta therapy) และการบำบัดด้วยเทคนิค Movement Analysis and Education Strategy (MAES therapy)
 • การฝึกกิจกรรมบำบัด สำหรับการฝึกการเคลื่อนไหวของมือ การฝึกการใช้มือทุกระดับ การฝึกกิจวัตรประจำวัน ฝึกการกลืนต่างๆ
 • การฝึกอรรถบำบัด ฝึกการใช้กล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการควบคุมปาก การพูด และการสื่อสาร
 • การฝึกการเรียนรู้ โดยนักจิตบำบัด
 • การทำกายอุปกรณ์เสริมและเทียม

ด้วยความพร้อมของทีมศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ทั้งความรู้ ความชำนาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลากหลาย รวมถึงความร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อการรักษา วางแผน และผลักดันการฝึกเด็กให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่ชัดเจน ถือเป็นปรัชญาหลักและการรักษาที่สำคัญที่สุดของเรา

Testimonials


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 3.59 จาก 5 จำนวนโหวต 17 โหวด