ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. เทวินทร์ เดชเทวพร image of นพ. เทวินทร์ เดชเทวพร
นพ. เทวินทร์ เดชเทวพร
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  • อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ความชำนาญเฉพาะด้าน
การเจาะเลือดจากสายสะดือทารกในครรภ์, การดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง, ตรวจอัลตร้าซาวนด์เพื่อตรวจกรองและวิริจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์, หัตถการเพื่อการวินิจฉัยก่อนคลอด, การดูแลครรภ์และการคลอด
  • การเจาะเลือดจากสายสะดือทารกในครรภ์
  • การดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง
  • ตรวจอัลตร้าซาวนด์เพื่อตรวจกรองและวิริจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์
  • หัตถการเพื่อการวินิจฉัยก่อนคลอด
  • การดูแลครรภ์และการคลอด
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2006

Certificate in Perinatal Ultrasound, Thomas Jefferson University,Philadelphia, USA. 2006. , -

2002

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ปี พ.ศ.2545 , -

1995

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ปี พ.ศ.2538 , -

1989

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2532 , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ. เทวินทร์ เดชเทวพร

ดูทั้งหมด