ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of พญ. อรอุมา บรรพมัย image of พญ. อรอุมา บรรพมัย
พญ. อรอุมา บรรพมัย
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ความชำนาญเฉพาะด้าน
วัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกัน
  • วัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกัน
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2005

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ.2548 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , ประเทศไทย

2003

หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2546 กระทรวงสาธารณสุข , ประเทศไทย

2003

หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เมื่อปี พ.ศ.2546 กระทรวงสาธารณสุข , ประเทศไทย

1997

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2540 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , ประเทศไทย

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by พญ. อรอุมา บรรพมัย

ดูทั้งหมด