ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. มฆวัน ธนะนันท์กูล image of นพ. มฆวัน ธนะนันท์กูล
นพ. มฆวัน ธนะนันท์กูล
  สมิติเวช ศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ความชำนาญเฉพาะด้าน
ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, การผ่าตัดใส่เทปพยุงท่อปัสสาวะ
  • ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
  • การผ่าตัดใส่เทปพยุงท่อปัสสาวะ
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

   
อยากมีลูก แต่แต่งงานตอนอายุมาก และมีติ่งเนื้อในมดลูกมาเรื่อยๆ… แต่ในที่สุดก็ท้องสำเร็จ    

 

งานอดิเรกและความสนใจ

วิ่ง
วิ่ง
เล่นดนตรี
เล่นดนตรี
ทำอาหาร
ทำอาหาร
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้

การศึกษา

2020

ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมการผ่าตัดผ่านทางนรีเวช , ไทย

2019

Awards Certificate in Minimally Invasive Surgery, October 17th - 18th, 2019 Bangkok Metropolitan Excellence Endoscopic Center , ไทย

1991

Work-shop in assisted reproductive technique, National University of Singapore,1991. , -

1983

Reserch fellow in fetal surveillance, Michel Reese Hospital and Medical Center, Chicago, USA. 1983. , -

1981

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ปีที่จบการศึกษา , -

1977

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2520 , -

1975

วิทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2518 , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ. มฆวัน ธนะนันท์กูล

ดูทั้งหมด