ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of พ.ต.อ.พญ. บงกช นราพุฒิ image of พ.ต.อ.พญ. บงกช นราพุฒิ
พ.ต.อ.พญ. บงกช นราพุฒิ
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  • อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2006

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ เมื่อปี พ.ศ.2549 , -

2001

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ.2544 , -

1997

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร ปี พ.ศ.2540 , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by พ.ต.อ.พญ. บงกช นราพุฒิ

ดูทั้งหมด