ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ธ ทรงเป็นมิ่งขวัญคนทั้งผอง

ธ ทรงครองชาวไทยทั่วแห่งหน

ไม่ว่าใคร ยาก ดี มี หรือ จน

พระองค์ทรงบรรเทาให้ทุกข์คลาย

๕ ธันวา เวียนมาครบบรรจบ

ไทยน้อมนบพระศิระให้สุขศานต์

ให้พระองค์สมฤทัยสุขสราญ

ขอเป็นรองพระบาททุกชาติไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า แพทย์ ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รพ.สมิติเวช

Long Live His Majesty The King

With great love and respect from Samitivej Hospital