ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชินี

สายธาร แห่งพระราชหฤทัย

รินรัก ประจักษ์ใจ ไทยทั่วหล้า

สายธาร แห่งภักดี มิคลายคลา

เฉลิมพระเกียรติยิ่งฟ้า ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า แพทย์ ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รพ.สมิติเวช