สมิติเวช ศรีนครินทร์

ห้องสแตนดาร์ด อินเตอร์

ค่าบริการห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • เตียงปรับระดับด้วยไฟฟ้า
 • โทรศัพท์ 1 เครื่อง สามารถติดต่อทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
เตียงพยาบาลพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
พยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
โทรทัศท์
ตู้เย็น
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
อุปกรณ์รับประทานอาหาร
ไมโครเวฟ
เตียงโซฟา

ค่าอาหาร

 1. คิดค่าห้องต่อวัน เริ่มตั้งแต่เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาลจนครบ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน
 2. ในกรณีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในแต่เข้าอยู่โรงพยาบาลไม่ครบ 24 ชั่วโมงแล้วกลับ
  • ไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดค่าห้อง 50%
  • นานกว่า 6 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง คิดค่าห้อง 1 วัน
 3. ถ้ามีการย้ายห้องพักที่อัตราค่าห้องต่างกัน ในวันที่ย้ายนั้น จะคิดค่าห้องพักราคาที่สูงที่สุดที่อยู่เกิน 4 ชั่วโมง
 4. อัตราค่าอาหารรวมไว้ในราคาค่าห้อง โดยจะคิดมาตรฐานเป็นอาหารไทย
 5. ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่า ค่าแพทย์ และค่าอาหาร
 7. ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์เท่านั้น

**อัตราค่าอาหารรวมไว้ในราคาค่าห้อง โดยจะคิดมาตรฐานเป็นอาหารไทย

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
Admission โทร. 020-222-222