สมิติเวช สุขุมวิท

Superior Intelligent

ค่าบริการห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • ระบบเรียกพยาบาล ในห้องพักที่พร้อมดูแลคุณตลอดเวลา
  • พร้อมด้วยระบบโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งในและต่างประเทศ
เตียงพยาบาลพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
พยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล
ตู้เย็น
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
อุปกรณ์รับประทานอาหาร
ไมโครเวฟ
เตียงโซฟา

ค่าอาหาร

  1. การคิดค่าห้องต่อวัน เริ่มตั้งแต่เวลาที่รับไว้ในโรงพยาบาลจนครบ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน
  2. ในกรณีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล แต่ไม่ครบ 24 ชั่วโมง คิดค่าห้องเป็น 1 วัน
  3. กรณีที่มีการย้ายห้อง ไปยังห้องที่มีอัตราค่าห้องแตกต่างกัน จะคิดอัตราห้องพักที่มีราคาสูงกว่า

อัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

Admission โทร.  020-222-222