Total Health Solution เราคัดสรรการดูแลที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณ เพราะเราไม่อยากให้ใครป่วย

Total Health Solution เราคัดสรรการดูแลที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณ เพราะเราไม่อยากให้ใครป่วย

ข้อมูลทางสถิติของโรงพยาบาลสมิติเวช ปี 2019 พบว่า สมิติเวชสามารถตรวจพบความผิดปกติและช่วยป้องกันก่อนเกิดโรคร้ายในผู้ที่มาตรวจสุขภาพได้ มากกว่า 95%*

หากจะเปรียบ Total Health Solution กับโอมากาเสะ (Omakase แปลตรงตัวว่า ‘เชฟจัดให้’) ศาสตร์แห่งการกินอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม เมนูทำขึ้นจากวัตถุดิบชั้นดีที่สุดในแต่ละวัน ปรุงโดยเชฟมากประสบการณ์ที่มีความเข้าใจในวัตถุดิบอย่างแท้จริง ก็คงเหมือนกับแพทย์ ที่จะเลือกเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยและเหมาะสมกับผู้รับบริการที่สุด เพื่อให้ผลการรักษาหรือการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดสำหรับผู้รับบริการเช่นกัน

การดูแลสุขภาพ แบบ Total Health Solution

 • การวินิจฉัย วางแผนการรักษา และป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพันธุกรรมและยีนของแต่ละบุคคล (Precision Medicine)
 • การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก จากการวิเคราะห์รายละเอียดของร่างกาย ค้นหาความเสื่อมก่อนวัยแบบเฉพาะบุคคล (Anti-Aging)
 • การป้องกันกลุ่มโรคร้ายที่มักไม่แสดงอาการ จากการตรวจหาความผิดปกติของร่างกาย (Early Detection & Prevention)
 • การดูแลสุขภาพหลากหลายมิติ จากการถอดรหัสพันธุกรรม ผสานการดูแลสุขภาพตามไลฟ์สไตล์ เพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลประจำตัว (Divine Reborn) คลิกอ่านต่อ

การ ดูแลสุขภาพ แบบเลือกสรร สำหรับกลุ่มวัยเด็ก และวัยเรียน อายุ 0-18 ปี

“เด็กไทย 1 ใน 3 มีพัฒนาการทั้ง IQ และ EQ ต่ำกว่ามาตรฐาน จึงควรต้องได้รับการประเมินการคัดกรอง 3 ครั้ง (9, 18, 24-30 เดือน) ก่อนครบ 3 ขวบ”

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละระยะของเด็กมีลักษณะเฉพาะ และมีรายละเอียดกว่าการดูแลสุขภาพของผู้ใหญ่ อย่างเช่น พัฒนาการ พฤติกรรม การเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย การมองเห็น การได้ยิน การตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรค รวมถึงสุขภาพฟัน สำหรับเด็กๆ มีสิ่งที่จำเป็นนับสิบรายการที่ต้องทำมากกว่าแค่การให้วัคซีน* แนะนำคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆ มาตรวจสุขภาพ ซึ่งแบ่งได้ตามวัยดังนี้

 • วัยทารก ต้องได้รับการดูแล อย่างน้อย 7 ครั้ง (0-7 วัน, 1, 2, 4, 6, 9, 12 เดือน)
 • ปฐมวัย อย่างน้อย 4 ครั้ง (18 เดือน, 2, 3, และ 4 ปี)
 • วัยเรียน อย่างน้อย 3 ครั้ง (6, 8, และ 10 ปี)
 • วัยรุ่น อย่างน้อย 3 ครั้ง (11-14, 15-17, 18-21 ปี)

*องค์การอนามัยโลกรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนเพื่อเสริมเกราะป้องกันสุขภาพ เด็กๆ ฉีดวัคซีนกันครบแล้วหรือยัง แรกเกิด – 12 เดือน | 12 เดือน – 12 ปี

การดูแลสุขภาพแบบเลือกสรรด้วย โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับกลุ่มวัยรุ่น ถึงวัยทำงาน อายุ 19-30 ปี

ในช่วงวัย 19-30 ปี เป็นช่วงที่มีพัฒนาการ การเจริญเติบโตเกือบคงที่ โรคที่เกิดในช่วงวัยนี้มักเกิดจากไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิต การทำงาน ความเครียดสะสม อาหารที่รับประทาน การดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ โรคที่มักพบ เช่น โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง จากสถิติพบว่า

 • มะเร็งเต้านม เป็นโรคมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในผู้หญิง จากการแนะนำของแพทย์สมิติเวชให้ผู้รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม พบความผิดปกติถึง 39% จากผู้รับบริการทั้งหมดที่ได้รับการตรวจ ทำให้สามารถรักษาและติดตามเฝ้าระวังก่อนพัฒนาไปสู่การเป็นมะเร็งได้
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่ สามารถพบได้ในทุกวัย และเป็นมะเร็งที่พบในผู้ชายเป็นอันดับหนึ่ง แพทย์สมิติเวชแนะนำการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ให้กับคนไข้กลุ่มเสี่ยงอายุ 45 ปี ขึ้นไป รวมถึงญาติสายตรงที่อายุน้อยกว่า 45 ปี กรณีมีประวัติครอบครัว พบว่า 75% จากคนไข้ทั้งหมดที่ได้รับการตรวจ มีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ แต่ยังไม่พัฒนาเป็นเนื้อร้าย ด้วยเทคนิคการแพทย์จากญี่ปุ่นทำให้ตัดติ่งเนื้อได้แม้หลบซ่อน ซึ่งมักลุกลามเป็นมะเร็งได้เร็วกว่าปกติ

ด้วยเหตุนี้ การตรวจสุขภาพประจำปี จึงมีความสำคัญ เพราะนอกจากจะสามารถประเมินสุขภาพจากผลตรวจต่างๆ และหากพบความผิดปกติภายในของร่างกายแล้ว ยังมีโอกาสได้ปรึกษากับแพทย์ในด้านอื่น ๆ ที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคที่มักเกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัว (โรคพันธุกรรมซ้ำซ้อนในครอบครัว) เป็นต้น เพื่อช่วยป้องกันโรคร้ายซึ่งในบางครั้งมักไม่แสดงอาการ (Early Detection & Prevention)

ภูมิคุ้มกันโรคจากวัคซีนในวัยเด็กของเราก็อาจเสื่อมไปตามอายุที่มากขึ้น ดังนั้น องค์การอนามัยโลกจึงได้แนะนำการฉีดวัคซีนไว้แต่ละช่วงอายุดังนี้ คลิกดูรายละเอียด

การดูแลสุขภาพแบบเลือกสรรด้วย โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับกลุ่มวัยทำงานถึงวัยก่อนเกษียณ อายุ 31-60 ปี

ในช่วงวัยทำงานจนถึงวัยก่อนเกษียณ ร่างกายมีความเสื่อมโทรมไปตามอายุที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการใช้ชีวิต ความเครียดสะสม อาหารที่รับประทาน การออกกำลังกาย การพักผ่อน หากไม่สมดุลย่อมส่งผลให้สุขภาพทรุดโทรมตามมา

 • การพยากรณ์สุขภาพและการป้องกัน จากการศึกษายีนของแต่ละบุคคล (Precision Medicine) ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในการถอดรหัสพันธุกรรม (Next Generation Sequencing) ช่วยให้รู้ความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม หรือจากการเรียงตัวที่ผิดปกติของยีน เพื่อวางแผนป้องกันก่อนการเกิดโรคได้ล่วงหน้า ทราบผลในเวลาเพียง 1-2 เดือน (จากเดิม ที่ใช้เวลานานถึง 6-12 เดือน) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ คือ
  1. การวางแผนตั้งครรภ์ เพื่อให้ลูกมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุด
  2. การวางแผนป้องกันโรคที่มักเกิดขึ้นซ้ำๆ กับสมาชิกหลายคนในครอบครัว (โรคพันธุกรรมซ้ำซ้อนในครอบครัว) เช่น โรคมะเร็ง โรคไขมันสูง โรคหัวใจ และโรคพบยากแต่มีอันตรายถึงชีวิต
  3. การวางแผนการรักษา ในกลุ่มเสี่ยงต่อการแพ้ยาสูง เช่น ยาในกลุ่มโรคลมชัก โรคเอดส์ โรคเกาต์

 • การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก จากการค้นหาความเสื่อมก่อนวัยของแต่ละบุคคล (Anti-Aging) โดยแพทย์ได้ออกแบบ โปรแกรมตรวจสุขภาพ ให้ตอบโจทย์กลุ่มที่มีไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย เช่น
  1. ผู้ที่รักการออกกำลังกาย ต้องการดูแลรูปร่าง หรือ นักกีฬาที่ต้องการ ดูแลสุขภาพ เชิงลึกจากภายใน พร้อมการวัดสมรรถภาพความฟิตของร่างกาย
  2. ผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ ทานอาหารไม่ครบหมู่ ใช้ชีวิตเร่งรีบ มีปัญหาในการย่อยหรือดูดซึมอาหาร หรือต้องการรู้ปริมาณสารอาหารที่ร่างกายต้องการแบบเฉพาะบุคคล
  3. ผู้ที่มีปัญหาการเผาผลาญ อ้วนง่าย ต้องการหาแนวทางการลดน้ำหนักที่เหมาะสม
  4. ผู้มีความผิดปกติของฮอร์โมน เช่น อ้วนง่าย อ่อนเพลีย ง่วงตลอดเวลา หมดอารมณ์ทางเพศ ผิวพรรณไม่สดใส
  5. ผู้ที่ต้องเผชิญฝุ่นควัน และมลภาวะเป็นประจำ
  6. ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมการดูแลเชิงลึกแบบองค์รวม ในเรื่องของอนุมูลอิสระสะสม สารอาหาร ฮอร์โมน การอักเสบซ่อนเร้น ที่อาจบั่นทอนสุขภาพและทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ลดลงโดยไม่รู้ตัว
  7. ผู้ที่ทำงานหนัก มีอาการอ่อนเพลีย และสุขภาพผิวพรรณหม่นหมอง ต้องการวิตามินฟื้นฟูแบบเร่งด่วน

 • การป้องกันกลุ่มโรคร้ายที่มักไม่แสดงอาการ จากการตรวจหาความผิดปกติภายในของร่างกาย (Early Detection & Prevention) ในช่วงวัยทำงานจนถึงวัยก่อนเกษียณ ร่างกายมีความเสื่อมโทรมไปตามอายุที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการใช้ชีวิต ความเครียดสะสม อาหารที่รับประทาน การออกกำลังกาย การพักผ่อน นอกเหนือจาก โปรแกรมตรวจสุขภาพ ตามช่วงอายุแล้ว ทีมแพทย์ยังได้แนะนำรายการตรวจเพิ่มเติม เพื่อคัดกรองความเสี่ยงของโรคที่พบว่าเป็นภัยเงียบของคนวัย 40+ เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน ได้ถึง 80%

และจากข้อมูลทางสถิติของโรงพยาบาลสมิติเวช ปี 2019 พบว่า สมิติเวชสามารถตรวจพบความผิดปกติและช่วยป้องกันก่อนการเกิดโรคร้ายในผู้ที่มาตรวจสุขภาพได้มากกว่า 95%*

(*ลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งเต้านม โรคหัวใจ โรคไขมันพอกตับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ให้กับผู้มาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และสมิติเวช ศรีนครินทร์)

แบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น สำหรับโรคที่เป็นภัยเงียบของคนวัย 40 ปี คลิกที่นี่

เสริมเกราะป้องกันสุขภาพด้วยวัคซีนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ คลิกดูรายละเอียด

และจากข้อมูลทางสถิติของโรงพยาบาลสมิติเวช ปี 2019 พบว่า สมิติเวชสามารถตรวจพบความผิดปกติและช่วยป้องกันก่อนการเกิดโรคร้ายในผู้ที่มาตรวจสุขภาพได้มากกว่า 95%*

(*ลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งเต้านม โรคหัวใจ โรคไขมันพอกตับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ให้กับผู้มาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และสมิติเวช ศรีนครินทร์)

แบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น สำหรับโรคที่เป็นภัยเงียบของคนวัย 40 ปี คลิกที่นี่

เสริมเกราะป้องกันสุขภาพด้วยวัคซีนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ คลิกดูรายละเอียด

การ ดูแลสุขภาพ ที่เลือกสรร สำหรับกลุ่มวัยเก๋า อายุ 60 ปี ขึ้นไป

งานวิจัยทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุอาจจะมีอาการของโรคหลายชนิด ทำให้มีโอกาสวินิจฉัยผิดพลาดได้มากขึ้น หากไม่ทำการประเมินคัดกรองอย่างเป็นระบบ การตรวจคัดกรองจึงควรครอบคลุมปัจจัยที่สามารถมีผลกระทบกับสุขภาพ รวมถึงตรวจจับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเพื่อสร้างแผนการรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละคน การตรวจคัดกรองของเราประกอบด้วย

 • ประเมินปัญหาสุขภาพทั่วไป
 • ประเมินด้านความจำและสมรรถภาพสมอง
 • ประเมินความปลอดภัยในการใช้ยา
 • ประเมินสภาพอารมณ์และภาวะซึมเศร้า
 • ประเมินภาวะโภชนาการ
 • ประเมินการทรงตัวและความเสี่ยงในการหกล้ม
 • ประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง
 • ประเมินการได้ยินและการมองเห็น

นอกจากนี้ แพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ยังแนะนำวัคซีนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงหรือความรุนแรงของโรค คลิกดูรายละเอียด

แบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น สำหรับโรคที่เป็นภัยเงียบและมักไม่แสดงอาการ คลิกที่นี่

 

คะแนนบทความ
สมัคร

มีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว?