แชร์ข้อความนี้

ภัยเงียบในวัย 40+ ที่คุณต้องระวัง


คลิกหัวข้อที่ต้องการประเมินความเสี่ยง


มะเร็ง

มะเร็ง เป็นโรคที่ไม่มีใครอยากให้เกิดกับตัวเองหรือคนที่เรารัก ดังนั้น หากคุณมีญาติสายตรงเป็นมะเร็งอย่างน้อย 1 คน คุณก็เสี่ยงกว่าคนอื่นแล้ว !!!

สาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็ง

 • สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการใช้ชีวิต 90%และพันธุกรรม10%
 • ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม เช่น ได้รับสารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม มลพิษทางอากาศ การได้รับรังสี การติดเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรียและพยาธิบางชนิด
 • ปัจจัยจากพฤติกรรม เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุราเป็นประจำ การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหารหมักดอง อาหารที่ผสมสารกันบูด และอาหารไหม้เกรียม ปิ้งย่างเขม่าดำ มีความเครียดสะสมเรื้อรังมาเป็นเวลานาน
 • ปัจจัยทางพันธุกรรม เช่น ความผิดปกติของยีนที่ถ่ายทอดมาจากพ่อหรือแม่ หรือบรรพบุรุษ ซึ่งปัจจัยนี้ แม้จะมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำ แต่ถ้าได้รับการถ่ายทอดมาแล้วสามารถทำให้บุคคลนั้น มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดมะเร็งในอนาคต

ประเมินความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรมด้วยตนเองได้ที่:

Reference Cancer :
Oxford Desk Reference: Clinical Genetics and Genomics / Helen V. Firth, Jane A. Hurst 2017

(เรียบเรียงแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นโดย ผศ.ดร.นพ.โอบจุฬ ตราชู)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือทำการนัดหมายกับแพทย์ที่ 02-022-2222

แนะนำโปรแกรมคัดกรองมะเร็งก่อนทำนัดปรึกษาแพทย์

 

โปรแกรมการตรวจยีนหาความเสี่ยงเริ่มต้น

การตรวจการกลายพันธุ์ของยีนต้านมะเร็งเต้านมและรังไข่ พร้อมการตรวจสุขภาพและการตรวจทางสูตินารีเวช / Precision BRCA1 and BRCA2 | รายการตรวจ
การตรวจยีนความเสี่ยงโรคมะเร็งจากพันธุกรรมที่สำคัญ 50 ยีน ครอบคลุมโรคมะเร็งมากกว่า 30 ชนิด (ชายและหญิง)/ Precision Cancer Hotspot Mutation Panel(50 genes) | รายการตรวจ
ตรวจหายีนความเสี่ยงโรคมะเร็ง 31 ยีนที่สำคัญพร้อมการตรวจสุขภาพ (ชายและหญิง) / Precision Hereditary Cancer Screening | รายการตรวจ
ตรวจหายีนความเสี่ยงโรคผิดปกติทางพันธุธรรมเชิงลึกบนยีนทั้งเส้น (ชายและหญิง) / Precision CentoGenome Advance-Solo For Male and Female| รายการตรวจ
การตรวจหายีนความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ พร้อมการตรวจสุขภาพ(ชายและหญิง) / Precision Hereditary Colon Cancer For Male and Female | รายการตรวจ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือทำการนัดหมายกับแพทย์ที่ 02-022-2222

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรม ราคา (บาท)
Premium Life Program (อายุมากกว่า 50 ปี) (หญิง) 38 รายการตรวจ | รายการตรวจ 42,400
Premium Plus Program (อายุมากว่า 55 ปี) (หญิง) | รายการตรวจ 48,000
Premium Life Program (อายุมากกว่า 50 ปี) (ชาย) 37 รายการตรวจ | รายการตรวจ 37,500
Premium Plus Program (อายุมากว่า 55 ปี) (ชาย) | รายการตรวจ 41,900
Prestige Life Program โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบสมบูรณ์สูงสุด (ชาย) | รายการตรวจ 72,000
Prestige Life Program โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบสมบูรณ์สูงสุด (หญิง) | รายการตรวจ 81,000
ตรวจหาความเสี่ยงเริ่มต้นในโรคมะเร็งต่างๆ และการตรวจสุขภาพพื้นฐาน (หญิง) | รายการตรวจ 15,000
ตรวจหาความเสี่ยงเริ่มต้นในโรคมะเร็งต่างๆ และการตรวจสุขภาพพื้นฐาน (ชาย) | รายการตรวจ 14,000
ตรวจหาความเสี่ยงเริ่มต้นในโรคมะเร็งผิวหนัง 3,500
ตรวจหาความเสี่ยงเริ่มต้นในโรคมะเร็งลำไส้ ด้วยการส่องกล้อง เริ่มต้น 18,500
ตรวจหาความเสี่ยงเริ่มต้นในโรคมะเร็งปอด ด้วยการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 5,000
ตรวจหาความเสี่ยงเริ่มต้นในโรคมะเร็งเต้านม ด้วยการอัลตราซาวด์ และแมมโมแกรม 4,800
หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือทำการนัดหมายกับแพทย์ที่ 02-022-2222

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรม ราคา (บาท)
ตรวจหาความเสี่ยงเริ่มต้นในโรคมะเร็งต่างๆ และการตรวจสุขภาพพื้นฐาน (หญิง) | รายการตรวจ 15,000
ตรวจหาความเสี่ยงเริ่มต้นในโรคมะเร็งต่างๆ และการตรวจสุขภาพพื้นฐาน (ชาย) | รายการตรวจ 14,000
หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือทำการนัดหมายกับแพทย์ที่ 02-022-2222

 

โปรแกรมส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่

โปรแกรม ราคา (บาท)
โปรแกรมส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร Gastroscopy 15,000
โปรแกรมส่องกล้องตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ Colonoscopy 19,000
โปรแกรมส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ Gastroscopy & colonoscopy 30,000
.

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการในราคาโปรโมชั่น

 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าเครื่องมือพิเศษ ค่าตรวจชิ้นเนื้อ ในกรณีตรวจพบความผิดปกติ และมีการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ เท่านั้น
 • สามารถซื้อโปรแกรมในราคาดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคตับและทางเดินอาหาร รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร.02-378-9116

โปรแกรมตรวจระดับไขมันในตับ

โปรแกรม ราคาปกติ
(บาท)
ตรวจระดับไขมันในตับและตรวจภาวะตับแข็งด้วยเครื่อง Fibroscan 4,500
หมายเหตุ:

 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์ ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯผู้ป่วยนอกไม่รวมค่าตรวจร่างกายก่อนทำการตรวจส่องกล้อง, ค่ายา และไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อในกรณีตรวจพบความผิดปกติ 1 ท่าน / ต่อ 1 โปรแกรมการตรวจ
 • ราคาดังกล่าวสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมาย โทร.02-022-2222กลับสู่หัวข้ออื่น


อัลไซเมอร์

ลืมง่าย จำยาก เสี่ยงอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) เป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดของภาวะสมองเสื่อมทั้งหมด แม้ว่าโรคนี้จะพบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ แต่โรคนี้ก็สามารถเกิดได้กับวัยทำงานได้เช่นกัน ในทางการแพทย์ได้มีการศึกษาเพื่อหาวิธีป้องกันและรักษา
ซึ่งถ้าวินิจฉัยและรักษาได้ถูกต้องรวดเร็ว จะช่วยให้อาการทุเลาขึ้น การดำเนินโรคช้าลง หรือบางกรณีอาจสามารถรักษาให้กลับคืนเป็นปกติได้

จากสถิติพบว่า

 • ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่พบใหม่ ร้อยละ 50 ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์
 • คนทั่วไปเมื่ออายุมากกว่า 65 ปี ทุก 5 ปี ความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
 • เพศหญิงจะพบความเสี่ยงมากกว่าเพศชาย เมื่ออายุมากกว่า 85 ปีขึ้นไป

โรคอัลไซเมอร์มักส่งผลต่อความจำ ความคิด และพฤติกรรมต่างๆ อาการของโรคจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ผู้ที่เป็นโรคนี้จะค่อยๆลืมอดีตของตนเอง ลืมกิจกรรมที่ทำในชีวิตประจำวัน หนักที่สุดคือลืมชื่อคนในครอบครัว สาเหตุที่แท้จริงของโรคอัลไซเมอร์นั้น เกิดจากหลายปัจจัย เช่น ยีนบางชนิดเกิดการกลายพันธุ์ สารพิษโลหะหนัก ความเครียดเรื้อรัง โรคไขมันในเลือดสูง โรคซึมเศร้า ขาดการออกกำลังกาย

ในปัจจุบันเราสามารถรู้ก่อน เพื่อหาทางป้องกันได้ จากการตรวจสุขภาพแบบเชิงลึกระดับยีนหรือการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยร่วมวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มต้น

ประเมินความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรมด้วยตนเองได้ที่:

Reference Alzheimer

(เรียบเรียงแบบประเมินเบื้องต้นโดย ผศ.นพ. พินิจ ลิ้มสุคนธ์)

แนะนำโปรแกรมตรวจหาภาวะเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ก่อนทำนัดปรึกษาแพทย์

 

โปรแกรม

ราคา (บาท)

โปรแกรมตรวจยีนความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์
(Precision Alzheimer’s disease) | รายการตรวจ
Disease1 – 4,500
Disease2 – 6,500
โปรแกรมตรวจหาภาวะเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์
(Brain and Stroke screening Program) | รายการตรวจ
17,300
หมายเหตุ:

 • ราคาดังกล่าวสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมาย โทร.02-022-2222

 

โปรแกรม

ราคาปกติ

ราคาโปรโมชั่น (บาท)

โปรแกรมตรวจหาภาวะเสี่ยงของโรคสมองเสื่อม (อัลไซเมอร์) MRI Brain
Alzheimer Screening Program with MRI Scan | รายการตรวจ
30,000 18,000*
โปรแกรมตรวจหาภาวะเสี่ยงของโรคสมองเสื่อม (อัลไซเมอร์) with CT Brain
Alzheimer Screening Program with CT Scan | รายการตรวจ
25,000 16,000*
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ป่วยโรคสมอง และอัลไซเมอร์
Annual Health Checkup for People with Brain Diseases and Alzheimer’s | รายการตรวจ
6,300 3,500*
โปรแกรม ตรวจคัดกรองโรคอัลไซเมอร์จากยีน( 10 วัน)
APOE genotype for Alzheimer’s disease | รายการตรวจ
3,360**
หมายเหตุ:

 • * ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
 • ** ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ แต่ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล
 • สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน และหมดเขตการใช้สิทธิ์ 31 ตุลาคม 2562
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมาย โทร.02-022-2222


กลับสู่หัวข้ออื่น


สโตรก

ปวดหัวบ่อย ไขมันและความดันในเลือดสูง รีบมาพบแพทย์

โรคหลอดเลือดสมองตีบ/แตก หรือ สโตรก (Stroke) สาเหตุของการเกิดสโตรกนั้นมีหลายปัจจัย เช่น อายุที่เพิ่มขึ้น โรคเรื้อรังที่เป็นอยู่เดิม เช่น โรคเบาหวาน โรคเครียด โรคหลอดเลือดแดงแข็ง โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น รวมทั้ง การรับประทานอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และขาดการออกกำลังกาย

หากผู้ป่วยเริ่มมีอาการของสโตรกเกิดขึ้นแล้ว ผู้ป่วยมีเวลาเพียง 270 นาที ก่อนที่เนื้อสมองจะตาย จากสถิติพบว่า ผู้ป่วยสโตรก 2 ใน 3 อาจจะเกิดความพิการไปตลอดชีวิต หากมาถึงโรงพยาบาลช้าเกินไป

4 สัญญาณเตือนของสโตรก (F.A.S.T.) ที่คุณควรรู้

 • FACIAL PALSY: มีอาการกล้ามเนื้อที่หน้าอ่อนแรง ปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท น้ำลายไหล มุมปากตก ไม่สามารถยิงฟันหรือยิ้มได้
 • ARM DRIP: แขนหรือขาอ่อนแรง ซีกใดซีกหนึ่ง ยกไม่ขึ้น หรือยกขึ้นค้างได้ ไม่นานก็ตกลง
 • SPEECH: พูดลำบาก พูดจาติดๆ ขัดๆ พูดไม่ชัด นึกคำพูดไม่ออก
 • TIME: นำผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด เพราะเนื้อสมองจะตายภายใน 270 นาทีหลังเกิดอาการ

ในปัจจุบันเราสามารถดูแลและป้องกันตัวเองจากสโตรกได้ ด้วยการตรวจสุขภาพร่างกายแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง

(บทความโดย พญ.จิตรลดา สมาจาร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือทำการนัดหมายกับแพทย์ที่ 02-022-2222

คุณสามารถตรวจสอบความเสี่ยงด้วยตนเองได้ที่

Reference Stroke:

นวัตกรรมการแพทย์แม่นยำและทันสมัย เพื่อตรวจคัดกรองหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อป้องกันการเสียชีวิตกระทันหันหรือพิการตลอดชีวิต

 

โปรแกรม

ราคา (บาท)

Premium Extra Stroke Screening | รายการตรวจ
(ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าโรงพยาบาลฯผู้ป่วยนอก และค่าสารทึบแสง)
25,000
Extra Stroke Screening | รายการตรวจ
(ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าโรงพยาบาลฯผู้ป่วยนอก และค่าสารทึบแสง)
15,000
SVH OPD MED Carotid & Transcranial Doppler Ultrasound | รายการตรวจ
(ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าโรงพยาบาลฯผู้ป่วยนอก และค่าสารทึบแสง)
8,900
MRI Screening Stroke SVH | รายการตรวจ 8,000
หมายเหตุ:

 • ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าโรงพยาบาลฯผู้ป่วยนอก และค่าสารทึบแสง
 • ราคาดังกล่าวสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมาย โทร.02-022-2222

 

โปรแกรม

ราคา (บาท)

โปรแกรมตรวจหาภาวะเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง ( Stroke Screening Program) 27,000
หมายเหตุ:

 • ราคาดังกล่าวสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมาย โทร.02-022-2222


กลับสู่หัวข้ออื่น


โรคหัวใจ

คุณก็เสี่ยงโรคหัวใจ หากมีใครในครอบครัวเป็น

ในปัจจุบันพบว่าโรคหัวใจ ทำให้คนเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 รองจากโรคมะเร็ง โรคหัวใจนั้นมีหลายประเภท แต่ที่พบได้บ่อยคือ โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน กล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจเต้นผิดจังหวะ และโรคหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน ปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจนั้น มีทั้งที่ควบคุมได้และไม่สามารถควบคุมได้

ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้

 • พันธุกรรม หากมีคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ สมาชิกคนอื่นในครอบครัวจะมีความเสี่ยงด้วย
 • อายุที่เพิ่มขึ้น แนะนำมาตรวจสุขภาพหัวใจอย่างสม่ำเสมอ สำหรับคนอายุ 40 ปี ขึ้นไป
 • เพศ จากงานวิจัยพบว่า ผู้ชายมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิง และผู้หญิงที่หมดประจำเดือนจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงที่ยังไม่หมดประจำเดือน

ปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้และยังช่วยป้องกันโรคหัวใจ

 • ควรรักษาระดับคอเลสเทอรอล น้ำตาล และความดันโลหิต ให้อยู่ในระดับปกติ
 • การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่าปล่อยให้อ้วน
 • งดสูบบุหรี่และงดดื่มแอลกอฮอล์
 • ไม่เครียดบ่อยจนเกินไป

เราสามารถตรวจเช็คสุขภาพหัวใจได้จากการตรวจสุขภาพประจำปี หรือตรวจหัวใจโดยใช้เครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ

(บทความโดย นพ. แมน จันทวิมล)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือทำการนัดหมายกับแพทย์ที่ 02-022-2222

คุณสามารถตรวจสอบความเสี่ยงด้วยตนเองได้ที่

Reference Heart

ตรวจความแข็งแรงของหัวใจ เพื่อป้องกันการเสียชีวิตกระทันหัน ให้ตัวคุณเองหรือคนที่คุณรัก

 

โปรแกรม

ราคา (บาท)

Heart Disease Detection Program – Heart Disease (EST) | รายการตรวจ 10,000
Heart Disease Detection Program – Heart Disease (Echo) | รายการตรวจ 11,000
Heart Disease Detection Program – Heart Disease (Stress Echo) | รายการตรวจ 12,000
ตรวจยีนความเสี่ยงภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ และการตรวจสุขภาพที่จำเป็นสำหรับชายและหญิง | รายการตรวจ
หมายเหตุ:

 • ราคาดังกล่าวสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมาย โทร.02-022-2222

 

 

โปรแกรม ราคา (บาท)
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจ Maxcure Heart | รายการตรวจ 4,200
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจ Comprehensive Heart | รายการตรวจ 6,800
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจ Complete Heart | รายการตรวจ 18,500
หมายเหตุ:

 • ราคาดังกล่าวสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมาย โทร.02-022-2222


กลับสู่หัวข้ออื่น


โรคไขมันพอกตับ

ดื่มแอลกอฮอล์เกินวันละ 2 หน่วย เพิ่มความเสี่ยงไขมันพอกตับ

โรคไขมันพอกตับ เกิดจากการมีไขมันไปสะสมอยู่ในเซลล์ตับ จนเกิดความเสียหายต่อเนื้อตับ ทำให้ตับอักเสบ หรือมีพังผืด หากปล่อยไว้นานจะทำให้เนื้อตับตาย กลายเป็นโรคตับแข็ง และเป็นมะเร็งตับในที่สุด

โรคไขมันพอกตับ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ โรคไขมันพอกตับที่มีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ (Alcoholic fatty liver disease, AFLD) และ โรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ (Non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD)

สำหรับโรคไขมันพอกตับที่มีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ หากดื่มแอลกอฮอล์เกินวันละ 2 หน่วย จะส่งผลเสียต่อเซลล์ตับได้อย่างรวดเร็ว (แอลกอฮอล์ 1 หน่วย = สก็อตช์ วิสกี้ เหล้าขาว เหล้ามีสี 1 แก้ว ขนาด 30 มิลลิลิตร หรือประมาณ 1 เป๊ก, ไวน์ 1 แก้ว ขนาด 100 มิลลิลิตร และเบียร์ 1 แก้ว ขนาด 285 มิลลิลิตร)

โรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ มักพบในผู้ป่วยโรคอ้วน ทุกช่วงอายุ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ โรคเบาหวานหรือภาวะดื้อต่ออินซูลิน โรคไขมันในเลือดสูง หรือปัจจัยทางพันธุกรรม หรือยาบางชนิด หรือผู้ที่ชอบรับประทานอาหารหวานหรือขนมหวานบ่อย ก็สามารถมีความเสี่ยงเป็นโรคไขมันพอกตับได้

(บทความโดย นพ. อนุพงศ์ ตั้งอรุณสันติ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือทำการนัดหมายกับแพทย์ที่ 02-022-2222

คุณสามารถตรวจสอบความเสี่ยงด้วยตนเองได้ที่

 

Reference Fatty Liver

ค้นหาโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับคุณ ก่อนทำนัดปรึกษาแพทย์

 

โปรแกรม

ราคาปกติ
(บาท)
โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงภาวะไขมันพอกตับ หรือพังผืดภายในตับ ซึ่งก่อนให้เกิดโรคตับแข็ง และมะเร็งตับด้วยเทคโนโลยี Fibro scan For Fatty Liver Disease Screening 4,500
หมายเหตุ:

 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์ ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯผู้ป่วยนอก
 • ราคาดังกล่าวสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมาย โทร.02-022-2222

โปรแกรม

ราคาปกติ
(บาท)
โปรแกรมตรวจระดับไขมันในตับและตรวจภาวะตับแข็งด้วยเครื่อง Fibroscan 4,500
หมายเหตุ:

 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์ ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯผู้ป่วยนอก
 • ราคาดังกล่าวสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมาย โทร.02-022-2222


กลับสู่หัวข้ออื่น


ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

นอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ เสี่ยงโรครุนแรง

โรคนอนกรนนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ

 • นอนกรนแบบธรรมดา คือการนอนกรนเสียงดังอย่างเดียว ถือเป็นภาวะที่ก่อความรำคาญต่อคู่สมรส หรือคนอื่นๆ ที่นอนร่วมห้อง ไม่มีผลกระทบมากต่อสุขภาพ
 • นอนกรนแบบมีหยุดหายใจ เกิดจากการที่มีทางเดินหายใจแคบมากในเวลาหลับ โดยที่เมื่อยังหลับไม่สนิทจะยังเป็นการกรนที่สม่ำเสมอ แต่เมื่อหลับสนิทจะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจ และจะมีช่วงหยุดกรนไปชั่วระยะหนึ่ง ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการหยุดหายใจ (Obstructive sleep apnea) ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับการกลั้นหายใจ ช่วงที่หยุดหายใจนี้เอง ที่ทำให้เกิดอันตรายเนื่องจากระดับออกซิเจนในเลือดแดงจะลดต่ำลงอย่างมาก ทำให้เกิดความผิดปกติในการทำงานของอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจ ปอด และสมอง ยิ่งหยุดหายใจมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งส่งผลให้กลางวันง่วงมากหรือเพลียมากเท่านั้น รวมทั้งยังเป็นผลเสียต่อสุขภาพโดยมีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหัวใจขาดเลือด ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และโรคของหลอดเลือดในสมอง

(บทความโดย นพ. เกษียรสม วีรานุวัตติ์)

คุณสามารถตรวจสอบว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือไม่ได้จากแบบประเมินความง่วง

Epworth Sleepiness Scale

References : http://epworthsleepinessscale.com/about-epworth-sleepiness/

ค้นหาโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับคุณ ก่อนทำนัดปรึกษาแพทย์

 

โปรแกรมตรวจภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ

Package Sleep Lab (Assessment of sleep apnea and snoring)

ราคา
(บาท)
Full Night 23,200
Split Night 30,200
หมายเหตุ:

 • ราคาดังกล่าว เริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2562
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์แล้วแต่ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิคหู คอ จมูก โทร 66 (0) 2022-2498
 • รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม คือ ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจทางรังสี ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมาย โทร.02-022-2222

โปรแกรม

ราคา
(บาท)
โปรแกรมตรวจหาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Lab) ราคา 18,000 บาท  (จากปกติ 26,000 บาท)
หมายเหตุ:

 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้นราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการในวันที่ให้คำปรึกษาครั้งแรก
 • สามารถใช้บริการในราคาดังกล่าวได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เท่านั้น
 • สำหรับผู้ที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวนนำเอกสารยืนยันการชำระเงินมาแสดงยังจุดใช้บริการ
 • สามารถใช้ซื้อโปรแกรมในราคาดังกล่าว และนำมาใช้บริการ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท โทร 02-378-9244


กลับสู่หัวข้ออื่น


คุณมีคำถามหรือไม่?

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 3.56 จาก 5 จำนวนโหวต 99 โหวด

ผู้เขียน

ดร.,นพ. โอบจุฬ ตราชู สรุป: สาขาอายุรศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์
สรุป:
นพ. อนุพงศ์ ตั้งอรุณสันติ สรุป: สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร