แชร์ข้อความนี้

พญ. นันทิยา

ประวิทย์สิทธิกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. นันทิยา

ประวิทย์สิทธิกุล

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2545
  • Graduate Diploma of Clinical Science Pediatrics, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol Unive
  • Diploma of Thai Board of Pediatrics, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, 2005-