ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of พญ. วรรณวิภา ทองบริสุทธิ์ image of พญ. วรรณวิภา ทองบริสุทธิ์
พญ. วรรณวิภา ทองบริสุทธิ์
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญเฉพาะด้าน
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
  • เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2018

Diploma American Board of Anti-Aging Medicine. , สหรัฐอเมริกา

2016

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    , ไทย

2013

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2556

2010

Bachelor of Medical Sciences with Honours in the Second Class, Division One. The University of Nottingham, Nottingham , อังกฤษ

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by พญ. วรรณวิภา ทองบริสุทธิ์

ดูทั้งหมด