ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of พญ. สาวิตรี ชลออยู่ image of พญ. สาวิตรี ชลออยู่
พญ. สาวิตรี ชลออยู่
  สมิติเวช ศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
  • สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ความชำนาญเฉพาะด้าน
โสตวิทยาในเด็ก
  • โสตวิทยาในเด็ก
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2001

Certificate of Hospital Management, 2001. , -

1994

Certificate of Training in Otolaryngology, Tel Aviv University, Israel, 1994. , -

1989

Certificate of Fellowship in Clinical Neuro-Otology, 1989 , -

1988

BBA., Sukhothai Thammathirat Open University, 1988 , -

1983

Visiting Doctor at the Department of Otolaryngology, Vanderbilt University, USA, 1983. , -

1980

Diploma of Thai Board of Otorhinolaryngology, 1980 , -

1977

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2520 , -

-

Certificate of Training in the Rehabilitation Program, The National Rehabilitation Center for the Di , -

-

Master of Science in Audiological Medicine, University of Manchester, UK , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by พญ. สาวิตรี ชลออยู่

ดูทั้งหมด