10 คำแนะนำเมื่อ “เวียนหัว” จากน้ำในหูไม่เท่ากัน

10 คำแนะนำเมื่อ “เวียนหัว” จากน้ำในหูไม่เท่ากัน

HIGHLIGHTS:

 • เมื่อเวียนหัว ควรงดอาหารที่มีความเค็ม เพราะความเค็มหรือเกลือโซเดียม จะทำให้มีน้ำคั่งในร่างกาย และในหูชั้นในมากขึ้น อาจทำให้อาการแย่ลง
 • ถ้าหายเวียนศีรษะแล้ว ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหูชั้นใน

10 คำแนะนำเมื่อ “เวียนหัว” จากน้ำในหูไม่เท่ากัน

 • ขณะเดิน ควรหยุดเดินและนั่งพัก เพราะการฝืนเดินขณะเวียนศีรษะ อาจทำให้ล้ม เกิดอุบัติเหตุได้
 • ถ้าอาการเวียนศีรษะเกิดขณะขับรถ หรือขณะทำงาน ควรหยุดรถข้างทาง หรือหยุดการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกล เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้
 • ถ้าเวียนศีรษะมากควรนอนบนพื้นราบที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น พื้น ควรมองไปยังวัตถุที่อยู่นิ่ง ไม่เคลื่อนไหว
 • รับประทานยาที่แพทย์จัดให้
 • พยายามอย่ารับประทานอาหารหรือดื่มมากนัก จะช่วยให้อาเจียนน้อยลง
 • หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยทางเรือ เพราะจะทำให้มีอาการเวียนศีรษะมากขึ้นได้
 • ถ้าอาการเวียนศีรษะน้อยลง ค่อย ๆ ลุกขึ้น แต่อาจรู้สึกง่วงหรือเพลียได้ แนะนำให้นอนหลับพักผ่อน ถ้าง่วงหลังตื่นนอน อาการมักจะดีขึ้น
 • ควรงดอาหารที่มีความเค็ม เพราะความเค็มหรือเกลือโซเดียม จะทำให้มีน้ำคั่งในร่างกาย และในหูชั้นในมากขึ้น อาจทำให้อาการแย่ลง
 • ถ้าหายเวียนศีรษะแล้ว ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหูชั้นใน
 • หลีกเลี่ยงสารคาเฟอีน (ชา เครื่องดื่มน้ำอัดลม และกาแฟ) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และความเครียด ซึ่งจะทำให้อาการแย่ลง เนื่องจากจะไปลดเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นใน

ถึงแม้โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน จะไม่มีวิธีรักษาที่ทำให้โรคหายขาด แต่อาการของผู้ป่วย ส่วนใหญ่สามารถควบคุมได้ด้วยยา และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

คะแนนบทความ

มีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว?