ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of ศ.นพ. สามารถ ภคกษมา image of ศ.นพ. สามารถ ภคกษมา
ศ.นพ. สามารถ ภคกษมา
  สมิติเวช ศรีนครินทร์, โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
ความชำนาญเฉพาะด้าน
ปลูกถ่ายไขกระดูกและมะเร็งในเด็ก, ปลูกถ่ายไขกระดูกและมะเร็งในเด็ก
  • ปลูกถ่ายไขกระดูกและมะเร็งในเด็ก
  • ปลูกถ่ายไขกระดูกและมะเร็งในเด็ก
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

งานอดิเรกและความสนใจ

ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ฟิตเนส
ฟิตเนส
ทำอาหาร
ทำอาหาร

การศึกษา

1996

, -

1990

, -

-

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ , -

-

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์โรคเลือดและมะเร็ง , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by ศ.นพ. สามารถ ภคกษมา

ดูทั้งหมด