ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of พญ. รพีพรรณ ไชยอุดม image of พญ. รพีพรรณ ไชยอุดม
พญ. รพีพรรณ ไชยอุดม
  โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

   
กินนมยิ่งเยอะ ลูกยิ่งตัวสูง? | Believe หมอ or not EP.8    

 

งานอดิเรกและความสนใจ

วิ่ง
วิ่ง
ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพ
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว

การศึกษา

2015

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2558 , -

2009

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2552 , -

2004

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by พญ. รพีพรรณ ไชยอุดม

ดูทั้งหมด