ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of พญ. ปิยะรัตน์ เลิศบรรณพงษ์ image of พญ. ปิยะรัตน์ เลิศบรรณพงษ์
พญ. ปิยะรัตน์ เลิศบรรณพงษ์
  โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2010

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ.2553 , -

2008

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ.2551 , -

2001

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2544 , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by พญ. ปิยะรัตน์ เลิศบรรณพงษ์

ดูทั้งหมด