ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of พญ. ณิชา พงษ์เพ็ชร image of พญ. ณิชา พงษ์เพ็ชร
พญ. ณิชา พงษ์เพ็ชร
  สมิติเวช ศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2020

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , ไทย

2017

อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , ไทย

2011

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2554

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by พญ. ณิชา พงษ์เพ็ชร

ดูทั้งหมด