ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. ณัฐกรณ์ มหาวิจิตร image of นพ. ณัฐกรณ์ มหาวิจิตร
นพ. ณัฐกรณ์ มหาวิจิตร
  สมิติเวช ศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาศัลยศาสตร์
  • สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

   
รักเก่า... แต่เร่าร้อน | What the Health เมาท์ (สุขภาพ) กับหมอ EP.2     

 

งานอดิเรกและความสนใจ

อ่านหนังสือ
อ่านหนังสือ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
ถ่ายภาพ
ถ่ายภาพ
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว

การศึกษา

2006

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า , ไทย

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ. ณัฐกรณ์ มหาวิจิตร

ดูทั้งหมด