ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. กิตติพงษ์ คงจันทร์ image of นพ. กิตติพงษ์ คงจันทร์
นพ. กิตติพงษ์ คงจันทร์
  สมิติเวช ศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2004

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า ปี พ.ศ. 2547 , -

1997

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2540 , -

-

Dioloma of Thai Sub-Board of Internal Medicine in Infectious Disease , Phramongkutklao College of Me , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ. กิตติพงษ์ คงจันทร์

ดูทั้งหมด