10 คำถาม กับโรค COVID-19

10 คำถาม กับโรค COVID-19

HIGHLIGHTS:

  • การว่ายน้ำในสระที่มีคลอรีน อาจมีความเสี่ยงในการติดโรค COVID-19 ถึงแม้ว่าคลอรีนในสระว่ายน้ำมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัสและลดการแพร่เชื้อลงได้ แต่ถ้าหากว่ายน้ำสระเดียวกันกับคนติดเชื้อ และไปอยู่ใกล้ตอนที่ไอหรือจาม ก็สามารถมีโอกาสติดเชื้อได้
  • ถ้าต้องเลือกซื้ออาหารจากร้าน เราสามารถลดโอกาสเสี่ยงได้โดย เลือกเมนูอาหารที่ปรุงสุก ด้วยความร้อนอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ขึ้นไป   ล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้ง หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ 70 % ขึ้นไป  หรือล้างมือด้วยสบู่นานอย่างน้อย 20 วินาที

เนื่องจากโรค COVID-19 ที่เกิดจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เป็นโรคอุบัติใหม่ และยังไม่มีข้อมูล หรืองานวิจัยใดๆ มากนัก  ในช่วงสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 หลายๆ คนอาจจะมีคำถามชวนสงสัย เราจึงควรรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้

สำหรับคำถามที่ถูกถามบ่อย คุณหมอมีคำตอบให้สำหรับคำถามที่น่าสนใจ ดังนี้

ทั้งนี้ข้อแนะนำเบื้องต้นเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากเชื้อ SARS-CoV2 เป็นเชื้ออุบัติใหม่ มาตรฐานและคำแนะนำอื่นๆ จากผู้เชี่ยวชาญ หรือองค์กรต่างๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามงานวิจัยที่มีขึ้นในอนาคต

คะแนนบทความ

มีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว?