ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. ไพศิษฐ์ ตระกูลก้องสมุท image of นพ. ไพศิษฐ์ ตระกูลก้องสมุท
นพ. ไพศิษฐ์ ตระกูลก้องสมุท
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญเฉพาะด้าน
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
  • เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

   
กินเสริม เติมวิตามิน ในยุคโควิท | What the Health เมาท์ (สุขภาพ) กับหมอ EP.9    

งานอดิเรกและความสนใจ

เขียนหนังสือ
เขียนหนังสือ
ฟิตเนส
ฟิตเนส
ทำอาหาร
ทำอาหาร
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม้

การศึกษา

2016

Clinical Attachment in Nutrition. UCL & Royal Free Hospital, London. , UK.

2016

Master of Science in Clinical and Public Health Nutrition (Distinction). UCL Division of Medicine, London. , UK.

2013

Certificate in Biology of The Skin, Addenbrooke’s Hospital. University of Cambridge. , UK.

2011

American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine. Chicago, Illinois. , USA.

2010

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , ไทย

2006

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ไทย

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ. ไพศิษฐ์ ตระกูลก้องสมุท

ดูทั้งหมด