ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. เกษียรสม วีรานุวัตติ์ image of นพ. เกษียรสม วีรานุวัตติ์
นพ. เกษียรสม วีรานุวัตติ์
  สมิติเวช ศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาประสาทวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • สาขาประสาทวิทยา
ความชำนาญเฉพาะด้าน
นอนกรน, โรคสมองเสื่อม, รักษาอาการลมบ้าหมู, ปัญหาการนอนหลับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ, โรคหลอดเลือด
  • นอนกรน
  • โรคสมองเสื่อม
  • รักษาอาการลมบ้าหมู
  • ปัญหาการนอนหลับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
  • โรคหลอดเลือด
ภาษา
ภาษา
flag-ไทย ไทย
flag-อังกฤษ อังกฤษ
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

   
ถ้ามีอาการแบบนี้ ควรไปทำ Sleep Test ทันที เพราะคุณอาจหยุดหายใจขณะหลับ | Believe หมอ or not EP.4    

 

การศึกษา

1992

clinical Fellowship in Neurophysiology in Epilepsy and Sleep Disorders, University of Wisconsin, Mad , -

1990

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา ปี พ.ศ. 2533 , -

1988

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี พ.ศ. 2531 , -

1987

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2530 , -

ประกาศนียบัตร

-

mangement of chronic pain pateint

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ. เกษียรสม วีรานุวัตติ์

ดูทั้งหมด