ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of พญ. คคนางณ์ จันทรภักดี image of พญ. คคนางณ์ จันทรภักดี
พญ. คคนางณ์ จันทรภักดี
  โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

 
พัฒนาการเด็ก 9 เดือน – 12 เดือน ลูกคลานได้คล่อง หยิบของชิ้นเล็ก เลียนแบบท่าทาง   พัฒนาการเด็ก 1 ขวบ - 18 เดือน ลูกตั้งไข่ ลูกเดินได้ตอนไหน พูดได้กี่คำ
     
 
พัฒนาการเด็ก 18 เดือน – 2 ขวบ ลูกเดิน วิ่ง แตะบอล ใช้ช้อนทานข้าว ส่งเสริมพัฒนาการให้ลูกน้อยอย่างไร   พัฒนาการเด็ก 2 ขวบ – 3 ขวบ ลูกลากเส้น ขีดเขียน เลือกเสื้อผ้าเอง ถามคำถามมากขึ้น
     
 
พัฒนาการเด็ก 3 - 4 ปี ลูกปีนป่าย เล่นกับเพื่อน แปรงฟันเอง รู้จำนวนและตัวเลข   พัฒนาการเด็ก 4 - 5 ปี มีความมั่นใจในตัวเอง พร้อมที่จะเรียนรู้ หนูๆ ชอบตั้งคำถาม
     
   
พัฒนาการเด็ก 5 - 6 ปี เด็กๆ พูดเล่าเรื่อง เรียงลำดับเหตุการณ์ได้ พ่อแม่เสริมสร้างพัฒนาการลูกอย่างไร    
     

การศึกษา

-

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก , -

-

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by พญ. คคนางณ์ จันทรภักดี

ดูทั้งหมด