ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of แพทย์หญิง จิตรลดา สมาจาร image of แพทย์หญิง จิตรลดา สมาจาร
แพทย์หญิง จิตรลดา สมาจาร
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาประสาทวิทยา
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • สาขาประสาทวิทยา
ความชำนาญเฉพาะด้าน
ระงับความปวด, ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง, โรคสมองเสื่อม, โรคหลอดเลือดสมองแตก ตีบ ตัน, โรคหลอดเลือด
  • ระงับความปวด
  • ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคสมองเสื่อม
  • โรคหลอดเลือดสมองแตก ตีบ ตัน
  • โรคหลอดเลือด
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

งานอดิเรกและความสนใจ

อ่านหนังสือ
อ่านหนังสือ
วิ่ง
วิ่ง
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว

การศึกษา

2017

Certificate in Neurosonology from The American Society of Neuroimaging. , สหรัฐอเมริกา

2017

ประกาศนียบัตร อนุสาขาประสาทวิทยา โรคหลอดเลือดสมองและการตรวจ หลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

2015

ปริญญาบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

2015

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา ประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

2015

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

2012

Certificate in Transcranial Magnetic Stimulation. Harvard Medical School , สหรัฐอเมริกา

2011

ประกาศนียบัตร การใช้สารสกุัดจากกัญาชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , สหรัฐอเมริกา

2008

Observership in stroke and neurology at Massachusette General Hospital. , สหรัฐอเมริกา

2008

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , ไทย

2001

Certificate in Neurosonology from World Federation of Neurology/Neurosonology Research group (WFN/NS ,

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by แพทย์หญิง จิตรลดา สมาจาร

ดูทั้งหมด