ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. โชติรัตน์ บุณยเกียรติ image of นพ. โชติรัตน์ บุณยเกียรติ
นพ. โชติรัตน์ บุณยเกียรติ
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาศัลยศาสตร์
  • สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2006

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2549 , -

1999

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2542 , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ. โชติรัตน์ บุณยเกียรติ

ดูทั้งหมด