สารพันปัญหา “เจ้าโลก” อวัยวะเพศชาย เอียง สั้น ไม่แข็งตัว

สารพันปัญหา “เจ้าโลก” อวัยวะเพศชาย เอียง สั้น ไม่แข็งตัว

HIGHLIGHTS:

 • ผู้หญิงส่วนมากไม่ค่อยใส่ใจ “ขนาดของอวัยวะเพศชายว่าใหญ่หรือเล็ก” เพราะทุกขนาดสามารถทำให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดได้เช่นกัน
 • อวัยวะเพศชาย อาจจะโค้งงอขึ้นบน ลงล่าง เอียงซ้าย เอียงขวา ในระดับมุมต่าง ๆ ไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรือน่ากลัวอะไร ตราบใดที่ยังสามารถคงความแข็งตัวได้ดีอยู่ และสามารถร่วมเพศได้ตามปกติ
 • ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ อาจเกิดขึ้นเพราะสาเหตุทางใจหรือทางกาย ซึ่งปัญหาทางกายภาพที่อาจมีความเกี่ยวข้อง เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคพิษสุราเรื้อรังโรคหลอดเลือดแดงแข็ง โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และโรคเกี่ยวกับระบบประสาท

“อวัยวะเพศ” คือสิ่งที่ธรรมชาติมอบมาให้เราเพื่อใช้ประกอบกิจกาม อวัยวะเพศชาย หรือ “เจ้าโลก” ถูกสร้างให้ยื่นยาวออกมานอกร่างกาย โดย 700,000 ปีก่อน อาจเข้าใจไปว่า องคชาตของมนุษย์มีกระดูกแกนกลาง นักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจว่า กระดูกในองคชาตมีหน้าที่อะไร แต่น่าจะช่วยให้มีเพศสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอแข็งตัว เมื่อวิวัฒนาการได้เปลี่ยนไป กระดูกใน “เจ้าโลก” หายไปในปัจจุบัน หากร่างกายไม่แข็งแรง เลือดลมผิดปกติ ก็จะไม่สามารถแข็งตัวหรือนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้ นอกจากนั้นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติยังออกแบบให้ถุงอัณฑะที่มีหน้าที่สร้างอสุจิ ยื่นออกมานอกร่างกายด้วยเนื่องจากในอุณหภูมิร่างกายไม่เหมาะสม หรือร้อนเกินไปจะทำให้การสร้างอสุจิลดลง 

การพัฒนาขององคชาตโดยส่วนใหญ่จะมาจากเนื้อเยื่อเดียวกันในตัวอ่อน เช่นเดียวกับคลิตอริสของเพศหญิง ผิวหนังโดยรอบขององคชาตและท่อปัสสาวะ ก็มาจากเนื้อเยื่อตัวอ่อนเดียวกันกับที่จะพัฒนาไปเป็นแคมเล็กของเพศหญิง การแข็งตัวคือการแข็งและสูงขึ้นขององคชาต ซึ่งจะเกิดขึ้นในขณะมีอารมณ์ทางเพศ แต่ก็ยังสามารถเกิดขึ้นในขณะที่ไม่มีอารมณ์ทางเพศได้เช่นกัน

อวัยวะเพศชายสั้น หรือเล็ก

 • การวัดขนาด “เจ้าโลก” นั้น งานวิจัยของ The British Journal Of Urology ที่ทำการสุ่มสำรวจผู้ชายอายุ 17 ปีขึ้นไป ชาติละ 50 คนเป็นอย่างน้อย ผลเฉลี่ยความยาวของน้องชายเมื่อแข็งตัวอยู่ที่ 5.16 นิ้ว (13.12 เซนติเมตร) และเส้นรอบวงเฉลี่ยอยู่ที่ 4.59 นิ้ว (11.66 เซนติเมตร) ซึ่งชาติที่มีขนาดใหญ่สุดได้แก่ คองโก อยู่ที่ 7.1 นิ้ว ส่วนผู้ชายไทยมี รายงานนี้บอกว่าอยู่ที่ประมาณ 4 นิ้ว ทั้งนี้ขนาดของอวัยวะเพศชายจะใหญ่หรือเล็กขึ้นกับพันธุกรรม และการสัมผัสกับสารเคมีหรือมลพิษของแม่มาสู่ลูกในขณะตั้งครรภ์
 • หลายผลสำรวจบอกว่า ผู้หญิงส่วนมากไม่ค่อยใส่ใจว่าจ้าวโลกคุณผู้ชายจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก เพราะทุกขนาดสามารถทำให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดได้เช่นกัน ยกเว้น ว่าขนาดของคุณจะเล็กมาก จนไม่สามารถสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดได้ สำคัญที่สุดคือลีลาและการเล้าโลมมากกว่าที่จะทำให้ผู้หญิงตื่นเต้นและมีอารมณ์ร่วม
 • งานวิจัยจาก The British Journal Of Urology แม้จะมีเจ้าโลกสั้น แต่ถ้ามีเส้นรอบวงกว้างพอ (เฉลี่ย 4.59 นิ้ว หรือ 11.66 เซนติเมตร) ที่จะเข้าไปถูกจุดเสียวรอบปากช่องคลอดและผนังช่องคลอดด้านใน  กว่า 90 % ของผู้หญิงชอบเจ้าโลกที่กว้างเป็นพิเศษ เพราะสามารถสร้างความสุขให้มากกว่าขนาดที่ยาว ดังนั้น สั้นไม่เป็นไร ขอให้กว้างเข้าไว้เป็นพอ
 • หากน้องชายของคุณมีขนาดเล็กมากๆ แต่พอที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ เราสามารถเน้นไปที่ภาพลักษณ์ภายนอก เช่น ดูแลรูปร่างให้ดี และเอาใจใส่คนรักของเราให้มาก เชื่อเลยว่าผู้หญิงส่วนมากจะไม่สนใจเรื่องนี้เลย

อวัยวะเพศชายงอหรือเอียง

 • การแข็งตัวช่วยอำนวยความสะดวกในการร่วมเพศ จึงเป็นเรื่องธรรมดาและปกติที่เมื่อองคชาตแข็งตัวจะชี้ไปในลักษณะแนวเกือบตั้งขึ้นหรือเกือบตั้งลงในแนวนอนหรือแม้ในแนวตรง ทั้งหมดนั้นจะขึ้นอยู่กับความตึงของเส้นเอ็นพยุงที่ยึดองคชาตให้อยู่ในตำแหน่งตามธรรมชาติ 
 • อวัยวะเพศชายอาจจะโค้งงอขึ้นบน ลงล่าง เอียงซ้าย เอียงขวา ในระดับมุมต่าง ๆ ไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรือน่ากลัวอะไร ตราบใดที่ยังสามารถคงความแข็งตัวได้ดีอยู่ และสามารถร่วมเพศได้ตามปกติ
 • แต่ถ้าองคชาตโค้งงอแบบรุนแรง (Peyronie's disease) โดยจะมีพังผืดแข็ง (plaque) ที่องชาต พังผืดนี้จะทำให้องคชาตบริเวณนั้นสูญเสียความสามารถในการยืดหยุ่น ทำให้อวัยวะเพศชายเกิดการโค้งงอ หรือผิดรูปเมื่อมีการแข็งตัว ซึ่งถ้าเป็นมากอาจส่งผลให้ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ หากเป็นกรณีที่รุนแรงสามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัด หรือฉีดยาสลายพังผืด

อวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว

 • การแข็งตัว คือการพองตัวและขยายตัวของอวัยวะเพศชายในขณะแข็งตัว จนเห็นถึงหนังหุ้มปลายองคชาต (Foreskin) ที่ค่อยๆ รูดออกลงมาจนปรากฏให้เห็นหัวองคชาต (Glans) ซึ่งจะเกิดขึ้นในขณะมีอารมณ์ทางเพศ แต่ก็สามารถเกิดขึ้นในขณะที่ไม่มีอารมณ์ทางเพศได้เช่นกัน การแข็งตัวขององคชาตอาจเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งในช่วงวัยรุ่น เนื่องมาจากการเสียดสีกับเสื้อผ้า การเต็มของกระเพาะปัสสาวะหรือลำไส้ใหญ่ ความแปรปรวนของฮอร์โมน ความตื่นกลัว นอกจากนี้การแข็งตัวยังอาจเกิดขึ้นระหว่างนอนหลับและในตอนตื่นนอนได้เช่นกัน 
 • กลไกทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวขององคชาตเป็นการกว้างขึ้นอัตโนมัติของหลอดเลือดแดงที่ไปหล่อเลี้ยงองคชาต ซึ่งจะช่วยให้เลือดไหลไปมากขึ้นเพื่อเติมเต็มเนื้อเยื่อฟองน้ำภายในองคชาต ซึ่งทำให้องคชาตยาวและแข็งทื่อขึ้นนั้นจะไปกดหลอดเลือดดำที่นำเลือดออกจากองคชาต จนเลือดที่ไหลเข้าสู่องคชาตมากกว่าเลือดที่ไหลออก จึงเกิดการแข็งตัวขยายขนาดขึ้น 
 • ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ อาจเกิดขึ้นเพราะสาเหตุทางกายหรือทางใจ ซึ่งโดยมากสามารถรักษาได้ ซึ่งปัญหาทางกายภาพที่อาจมีความเกี่ยวข้อง เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (multiple sclerosis) โรคหลอดเลือดแดงแข็ง โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด และโรคเกี่ยวกับระบบประสาท รวมถึงยาบางประเภทที่ใช้รักษาโรคอื่น เช่น Lithium (ยารักษาโรคจิตมีโรคอารมณ์สองขั้ว) และ paroxetine (ยารักษาโรคจิตมีโรคซึมเศร้า) อาจมีผลข้างเคียงเป็นภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ การบำบัดนั้นมีหลายวิธี เช่น การใช้ยายับยั้งสารพีดีอี5 ซึ่งยาจะทำหน้าที่ขยายหลอดเลือดแดงที่องคชาต หรือการรักษาด้วย shockwave

ภาวะองคชาตแข็งค้าง

เป็นภาวะทางการแพทย์ที่มีความเจ็บปวดและอาจมีอันตราย เนื่องจากองคชาตที่แข็งตัวไม่กลับไปสู่ภาวะอ่อนตัว ภาวะแข็งค้างที่เกิดขึ้นนานกว่าสี่ชั่วโมงเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ กลไกที่เป็นสาเหตุนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่อาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยของระบบประสาทและหลอดเลือดที่มีความซับซ้อน และภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น คือ การขาดเลือดเฉพาะที่ ภาวะการเกิดลิ่มเลือด และภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ในกรณีที่มีความร้ายแรงอาจส่งผลให้เกิดเนื้อตายเน่าได้ อย่างไรก็ตามควรรีบมาพบแพทย์โดยทันที

ปัญหาอื่นๆ ของเจ้าโลก

 • อวัยวะเพศชายหัก โดยอาจหักจากอุบัติเหตุหรือขณะมีเพศสัมพันธ์บางท่า โดยเฉพาะท่าที่ผู้หญิงนั่งข้างบนแล้วผู้ชายนอนอยู่ด้านล่าง โดยองคชาตหัก (Penile fracture) สามารถเกิดขึ้นได้ หากองคชาตที่แข็งตัวนั้นเกิดการโค้งงอมากจนเกินไป โดยปกติเสียงป็อกหรือเสียงของหักและความเจ็บปวดนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ ควรได้รับการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์โดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยลดความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นกับองคชาตถาวรได้
 • หนังหุ้มปลายเจ้าโลกตีบ (Phimosis) ปัจจุบันทางการแพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุของภาวะหนังหุ้มปลายตีบตั้งแต่แรกเกิดที่แน่ชัด ส่วนภาวะหนังหุ้มปลายตีบที่เกิดขึ้นตอนโตนั้นอาจมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อบริเวณปลายองคชาตหรือผิวหนังหุ้มปลายองคชาต หรือการเกิดเนื้อเยื่อแผลเป็นบริเวณองคชาตที่ทำให้ผิวหนังสูญเสียความยืดหยุ่นและแข็งกระด้าง จึงยากต่อการดึงให้เปิดขึ้น โดยผู้ที่มีภาวะ Phimosis จะมีอาการผิดปกติอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ปัสสาวะลำบาก หรือรู้สึกเจ็บปวดบริเวณองคชาต ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจ แล้วจึงจะพิจารณารักษาด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไป เพราะหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เกิดแผลเรื้อรังหรือมีเนื้อตายและสูญเสียองคชาตไปอย่างถาวร นอกจากนั้น ยังเสี่ยงเกิดมะเร็งองคชาตมากกว่าคนทั่วไปอีกด้วย
 • อวัยวะเพศชายมีติ่งเนื้อคล้ายหูด หรือภาวะ Pearly penile papules เป็นลักษณะกายวิภาคโดยทั่วไป อาจจะเป็นร่องรอยที่เหลือของหนามองคชาต เป็นการเกิดติ่งเนื้อเล็ก ๆ ขึ้นรอบฐาน (ร่อง) ของหัวองคชาตโดยปกติจะพัฒนาขึ้นในผู้ชายอายุ 20 ถึง 40 ปี ในปี ค.ศ. 1999 การศึกษาพบว่าภาวะนี้มีโอกาสเกิดขึ้นในผู้ชายทุกคน 8 ถึง 48 เปอร์เซ็นต์ บางครั้งอาจเข้าในผิดว่าเป็นหูด แต่ไม่มีอันตรายหรือติดเชื้อและไม่จำเป็นต้องรักษา
 • หนังหุ้มปลายองคชาตบวม (Paraphimosis) เป็นอาการที่ไม่สามารถรูดหนังหุ้มปลายกลับลงไปคลุมส่วนหัวได้ อาจเกิดจากของเหลวซึ่งติดค้างอยู่ภายในหนังหุ้มปลายนั้น หรืออาจเป็นการสะสมของของเหลวในหนังหุ้มปลาย อันเกิดจากแรงเสียดทานจากกิจกรรมทางเพศที่รุนแรง
 • การติดเชื้อไวรัสเริม (Herpes) สามารถเกิดขึ้นได้หลังจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อนี้ ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดแผลพุพองจากเริมได้
 • การกดทับเส้นประสาทหว่างขา เป็นภาวะที่มีอาการปวดเกิดขึ้นเมื่อนั่ง และสูญเสียความรู้สึกที่องคชาตและการถึงจุดสุดยอดทางเพศ บางครั้งอาจเกิดการสูญเสียความรู้สึกทั้งหมด เส้นประสาทหว่างขาสามารถได้รับบาดเจ็บจากความแคบจากการนั่งเบาะจักรยานที่แข็ง และอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังสามารถเกิดขึ้นกับคริตอริสของเพศหญิงได้ด้วย 
 • มะเร็งองคชาต (Carcinoma of the penis) พบได้น้อย มีรายงานพบในสัดส่วน 1 ต่อ 100,000 คนในประเทศพัฒนาแล้ว บางแหล่งข้อมูลระบุว่าการขลิบนั้นสามารถป้องกันมะเร็งองคชาตได้ แต่แนวคิดนี้ยังเป็นข้อขัดแย้งกันในวงการแพทย์
References
 • Keith L. Moore, T. V. N. Persaud, Mark G. Torchia, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology 10th Ed. Elsevier Health Sciences, 2015 ISBN 9780323313483, pp 267-69
 • Richard E. Jones; Kristin H. Lopez (28 September 2013). Human Reproductive Biology. Academic Press. p. 352. ISBN 978-0-12-382185-0.
 •  "Is Your Penis Normal? There's a Chart for That - RealClearScience". Veale, D.; Miles, S.; Bramley, S.; Muir, G.; Hodsoll, J. (2015). "Am I normal? A systematic review and construction of nomograms for flaccid and erect penis length and circumference in up to 15 521 men". BJU International. 115 (6): 978–986. doi:10.1111/bju.13010. PMID 25487360.
 • Video of gliding action Dixson, A. F. (2009). Sexual selection and the origins of human mating systems. Oxford University Press. pp. 61–65. ISBN 9780191569739.
 • Center of Disease Control. "DES Update: Consumers". สืบค้นเมื่อ 2013-11-07. Swan SH, Main KM, Liu F, และคณะ (August 2005). "Decrease in anogenital distance among male infants with prenatal phthalate exposure". Environmental Health Perspectives. 113 (8): 1056–61. doi:10.1289/ehp.8100. PMC 1280349. PMID 16079079.
 •  Montague, Peter. "PCBs Diminish Penis Size". Rachel's Hazardous Waste News. 372. Archived from the original on 2012-03-03.
 •   Richard E. Jones; Kristin H. Lopez (28 September 2013). Human Reproductive Biology. Academic Press. ISBN 978-0-12-382185-0.
 •  Ponchietti R, Mondaini N, Bonafè M, Di Loro F, Biscioni S, Masieri L (February 2001). "Penile length and circumference: a study on 3,300 young Italian males". European Urology. 39 (2): 183–6. doi:10.1159/000052434. PMID 11223678.
 • Sie JA, Blok BF, de Weerd H, Holstege G (2001). "Ultrastructural evidence for direct projections from the pontine micturition center to glycine-immunoreactive neurons in the sacral dorsal gray commissure in the cat". J. Comp. Neurol. 429 (4): 631–7. doi:10.1002/1096-9861(20010122)429:4<631::AID-CNE9>3.0.CO;2-M. PMID 11135240.
 • Schirren, C.; Rehacek, M.; Cooman, S. de; Widmann, H.-U. (24 April 2009). "Die retrograde Ejakulation". Andrologia. 5 (1): 7–14. doi:10.1111/j.1439-0272.1973.tb00878.x.
 • Y. de Jong; R.M. ten Brinck; J.H.F.M. Pinckaers; A.A.B. Lycklama à Nijeholt. "Influence of voiding posture on urodynamic parameters in men: a literature review" (PDF). Nederlands Tijdschrift voor urologie).
 •  Prostate Enlargement. A Systematic Review and Meta-Analysis". PLOS ONE. 9 (7): e101320. doi:10.1371/journal.pone.0101320. PMC 4106761. PMID 25051345.
 • Sparling J (1997). "Penile erections: shape, angle, and length". Journal of Sex & Marital Therapy. 23 (3): 195–207. doi:10.1080/00926239708403924. PMID 9292834.
 • Carlson, Neil. (2013). Physiology of Behavior. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc.
คะแนนบทความ

มีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว?