ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of นพ. อนุพงศ์ ตั้งอรุณสันติ image of นพ. อนุพงศ์ ตั้งอรุณสันติ
นพ. อนุพงศ์ ตั้งอรุณสันติ
  สมิติเวช สุขุมวิท
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญเฉพาะด้าน
ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร, โรคกรดไหลย้อน, อาการท้องผูก
  • ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
  • โรคกรดไหลย้อน
  • อาการท้องผูก
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

การศึกษา

2016

Visiting scientist, Division of Gastroenterology and Hepatology, Mayo Clinic, Jacksonville, Florida , สหรัฐอเมริกา

2012

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , ไทย

2010

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , ไทย

2004

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2547

2004

แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , ไทย

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by นพ. อนุพงศ์ ตั้งอรุณสันติ

ดูทั้งหมด