ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
image of พญ. อัมพร สันติงามกุล image of พญ. อัมพร สันติงามกุล
พญ. อัมพร สันติงามกุล
  โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ศรีนครินทร์
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
ภาษา
ภาษา
flag-อังกฤษ อังกฤษ
flag-ไทย ไทย
ติดต่อสอบถาม

* เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

งานอดิเรกและความสนใจ

อ่านหนังสือ
อ่านหนังสือ
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
ทำอาหาร
ทำอาหาร

การศึกษา

2004

วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2547 , -

-

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล , -

ตารางออกตรวจของแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาและสาขา สำหรับการนัดหมาย
*กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ดาวน์โหลดประวัติแพทย์ (PDF | รูปภาพ)
เวลา
ศูนย์รักษาโรค
สาขาโรงพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

บทความที่เกี่ยวข้อง

by พญ. อัมพร สันติงามกุล

ดูทั้งหมด