อย่ารอให้ลูกป่วย…พาเด็กไปตรวจเช็คสุขภาพ

อย่ารอให้ลูกป่วย…พาเด็กไปตรวจเช็คสุขภาพ

HIGHLIGHTS:

 • การเปลี่ยนแปลงของเด็ก ๆ ในแต่ละระยะก็มีลักษณะเฉพาะ ดังนั้น รายละเอียดที่หมอเด็กจะต้องติดตามดูแลและเฝ้าระวังจะมีมากกว่าการดูแลผู้ใหญ่
 • เด็กๆ มีสิ่งที่จำเป็นนับสิบรายการที่ต้องทำมากกว่าแค่การให้วัคซีน โดยเฉพาะการติดตามประเมินพัฒนาการ พฤติกรรม การเจริญเติบโตของเด็ก และการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาทางสุขภาพ
 • เด็กมีสุขภาพดี ไม่ป่วยง่าย เริ่มต้นจากการมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง การ ตรวจสุขภาพเด็ก ๆ เปรียบเสมือนการเช็คความพร้อมของร่างกาย ว่าจำเป็นต้องเสริมสร้างอะไรตรงไหนหรือไม่

การไปโรงพยาบาลของเด็กๆ ในยามที่ไม่ป่วย ก็คงมีแต่เวลาที่คุณหมอนัดไปฉีดวัคซีนเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้ว คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพาน้อง ๆ ไปตรวจเช็คสุขภาพได้ โดยไม่ต้องรอให้ลูกป่วยได้เช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละระยะของเด็กก็มีลักษณะเฉพาะ ดังนั้น รายละเอียดที่หมอเด็กจะต้องติดตามดูแลและเฝ้าระวังจะเยอะกว่าการดูแลผู้ใหญ่ สิ่งที่สำคัญก็คือ การติดตามประเมินพัฒนาการ พฤติกรรม การเจริญเติบโตของเด็ก ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมหรือไม่ อาทิ การให้คำแนะนำพ่อแม่เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดู การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาทางสุขภาพ การแนะนำวิธีการส่งเสริมพัฒนาการ การค้นหาปัญหาและแนะนำโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย

ตรวจสุขภาพเด็ก แต่ละวัย ควรตรวจกี่ครั้ง

นอกเหนือจากนี้คงเป็นสุขภาพทางด้านร่างกาย การตรวจเพิ่มเติมบางอย่าง เช่น ตรวจการมองเห็น การได้ยิน การตรวจเลือดเพื่อคัดกรองโรค การส่งต่อเด็กให้หมอฟันเพื่อการดูแลฟันที่ดี ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถแบ่งออกมา ดังนี้

 • วัยทารก ต้องได้รับการดูแล อย่างน้อย 7 ครั้ง (0-7 วัน, 1, 2, 4, 6, 9, 12 เดือน)
 • ปฐมวัย อย่างน้อย 4 ครั้ง (18 เดือน, 2, 3, และ 4 ปี)
 • วัยเรียน อย่างน้อย 3 ครั้ง (6, 8, และ 10 ปี)
 • วัยรุ่น อย่างน้อย 3 ครั้ง (11-14, 15-17, 18-21 ปี)

สิ่งที่จำเป็นในการ ตรวจสุขภาพเด็ก ในแต่ละช่วงวัย

 • ตรวจเลือดคัดกรองทารกแรกเกิด ใน 1 เดือนแรก
 • วัดรอบศีรษะ ในเด็ก 2 ปีและเล็กกว่า
 • ตรวจการได้ยินด้วยเครื่องมือพิเศษ อย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงอายุ 6 เดือนแรก
 • ประเมินการได้ยินโดยซักถามที่ช่วงอายุ 4 เดือน- 6 ปี
 • ตรวจคัดกรองพัฒนาการ ที่อายุ 9 เดือน, 18 เดือน, และ 3 ปี
 • วัคความดันโลหิตและ วัดสายตาโดยใช้เครื่องมือ ในเด็กตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • พบหมอฟันตั้งแต่ช่วง 12 เดือน- 2 ปี
 • ตรวจความเข้มข้นของเลือดที่ช่วงอายุ 6-12 เดือน, 3-6 ปี, และวัยรุ่นหญิง

สิ่งที่เด็กๆ ควรได้รับเมื่อไปตรวจสุขภาพทุกครั้ง คือ

 • การพูดคุยซักประวัติสุขภาพ
 • ตรวจร่างกาย
 • ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
 • สอบถามเรื่องพัฒนาการ
 • ประเมินการเจริญเติบโต (ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง)
 • ประเมินปัญหาทางจิตใจ สังคม พฤติกรรม
 • การให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตามวัย
 • โภชนาการและการออกกำลังกาย
 • การป้องกันอุบัติเหตุ
 • การให้วัคซีนป้องกันโรคตามช่วงวัย

สำหรับเด็กๆ มีสิ่งที่จำเป็นนับสิบรายการที่ต้องทำมากกว่าแค่การให้วัคซีน ดังนั้นถ้าไม่อยากให้ลูกขาดทุน ให้พ่อแม่เล็งเห็นความสำคัญต่อการพาเด็กๆ มาตรวจสุขภาพ

คะแนนบทความ

มีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้ว?