• โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ได้การรับรองจากองค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่เป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกมาตั้งแต่ปี 2544
 • โรงพยาบาลส่งเสริมคุณแม่ให้มีกิจกรรมเตรียมตัวก่อนให้กำเนิดทารกด้วยการวางแผนเรื่องการให้นมจัดให้มีคู่มือเลี้ยงลูกรวมทั้งกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการให้นมบุตร
 • ดำเนิน “นโยบายไม่ใช้ขวดนมในโรงพยาบาล” ด้วยการจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญช่วยส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างการพักฟื้นหลังคลอดในโรงพยาบาล และเมื่อกลับบ้าน รวมทั้งจัดตั้งคลินิกน้ำนมแม่เพื่อให้คำปรึกษาแก่คุณแม่

74% ของแม่ผู้ให้กำเนิดทารกที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ในปี 2559 เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ได้จัดให้มีคลินิกนมแม่ให้บริการส่งเสริมการเลี้ยงดูทารกด้วยน้ำนมแม่แบบครบวงจรเพื่อให้คุณแม่ทุกคนประสบความสำเร็จในการให้นมลูก นอกเหนือจากนั้นองค์การอนามัยโลก องค์การยูนิเซฟ และกระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับรางวัลสายสัมพันธ์แม่-ลูกมาตั้งแต่ปี 2544 โรงพยาบาลตระหนักดีว่าน้ำนมแม่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อมารดาและบุตร ทั้งยังให้การสนับสนุนให้มารดาและบุตรได้รับประสบการณ์อันมีค่าด้วยการส่งเสริมความผูกพันระหว่างแม่และลูก และยังประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ด้วยนโยบาย Bottle-Free ในห้องคลอดและห้องพักหลังคลอด

วันแรกของการรับคำแนะนำจากแพทย์

โรงพยาบาลสมิติเวชส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงดูทารกด้วยน้ำนมแม่ด้วยการจัดสรรข้อมูลอันเป็นประโยชน์ช่วยให้มารดาวางแผนให้นมบุตรอย่างมีประสิทธิภาพโรงพยาบาลได้จัดทำคู่มือเนื้อหา ประโยชน์ของน้ำนมแม่ การเตรียมให้นมทารก เคล็ดลับ คำแนะนำดีๆ รวมทั้งตัวอย่างปัญหาที่พบบ่อยๆ ประกอบการให้นมด้วย

ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมข้อมูลต่างๆได้ที่ https://www.samitivejhospitals.com/en/breastfeeding-handbook/

การอบรมมารดาก่อนคลอด

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท สนับสนุนให้สตรีตั้งครรภ์เข้ารับการอบรมมารดาก่อนคลอดโดยผู้เชี่ยวชาญจะให้คำปรึกษาการเตรียมพร้อมให้นมทารก จัดให้มีการอบรมทุกเดือน โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม

หากท่านต้องการให้นมบุตร

หากผู้สนใจมิได้วางแผนการให้นมทารก พยาบาลจะสอบถามเพื่อให้ท่านยืนยันอีกครั้งในวันครบกำหนดคลอด เจ้าหน้าที่จะติดป้าย ให้นมบุตรที่เตียงเด็กแรกคลอด กรณีที่คุณแม่ต้องการให้นมในห้องพัก เราสามารถจัดให้ทารกอยู่กับคุณแม่ได้ตลอดเวลา คุณแม่จะได้รับการช่วยเหลือดูแลจากผู้เชี่ยวชาญการให้นม โดยจัดทำป้ายหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในห้องพักในเวลาที่คุณแม่ต้องการรับคำปรึกษา

คลินิกน้ำนมแม่

โรงพยาบาลตระหนักดีว่าการให้นมเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับคุณแม่มือใหม่ หากประสงค์จะติดต่อขอรับคำปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญจะจัดทำแผนการเลี้ยงดูทารกให้ตรงความต้องการของแม่เป็นรายบุคคล โดยคุณแม่สามรถติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช สาขาสุขุมวิท

10 ขั้นตอนแห่งความสำเร็จของการให้นมบุตร

องค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟได้พัฒนา 10 ขั้นตอนแห่งความสำเร็จของการให้นมบุตร
เพื่อส่งเสริมความมั่นใจก้าวแรกของบริการหลังคลอดต่อเด็กแรกคลอด โดยสมิติเวชได้จัดทำแนวทางไว้ ตั้งแต่ปี 2544 ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำเอกสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบนโยบายส่งเสริมแม่ผู้ให้นมบุตร
 2. เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการอบรมรับทราบนโยบายส่งเสริมแม่ให้นมบุตร
 3. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องให้ความรู้แก่แม่หลังคลอดถึงคุณประโยชน์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 4. เจ้าหน้าที่จะช่วยกระตุ้นแม่ในการให้นมภายใน 30 นาทีหลังคลอด
 5. สอนวิธีการให้นม และการเก็บน้ำนมให้เพียงพอหากต้องแยกทารกจากแม่
 6. ต้องให้นมแม่แก่ทารกเท่านั้น ยกเว้นการให้น้ำหรือสารน้ำอื่นๆ กรณีมีความจำเป็นต้องให้ตามคำสั่งจากกุมารแพทย์
 7. ฝึกให้ทารกอยู่กับแม่ในห้องพักได้ถึง 24 ชม.ต่อวัน
 8. กระตุ้นให้นมแม่ทุกครั้งที่ทารกต้องการดูดนม
 9. ไม่อนุญาตให้ใช้จุกนมกับทารก
 10. ประสานให้แม่เข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนการให้นมแม่แก่ทารกตั้งแต่อยู่ในโรงพยาบาลหรือที่คลินิกน้ำนมแม่

นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต้องติดตามผลหลังแม่และทารกออกจากโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยต้องตรวจสอบว่าแม่ต้องการรับความช่วยเหลือด้านการให้นมอย่างต่อเนื่องหรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้มารดาพบแพทย์ที่คลินิกน้ำนมแม่ หากไม่สะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกและติดตามผลเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
โรงพยาบาลสมิติเวชได้จัดทำโล่ Exclusive Breastfeeding เพื่อเป็นรางวัลส่งเสริมกำลังใจคุณแม่ที่อดทนให้นมอย่างต่อเนื่อง 6 เดือนถึง 1 ปี โดยรางวัลนี้ได้จัดเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลผู้เข้าร่วมโครงการด้วยเช่นกัน รางวัลนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการให้นมแม่

ผู้เชี่ยวชาญและทีมมืออาชีพ

โรงพยาบาลสมิติเวช ได้มุ่งมั่นดำเนินการจัดการ คลินิกน้ำนมแม่ เพื่อความสอดคล้องมาตรฐานสากล นำโดยกุมารแพทย์ด้านทารกแรกเกิด (Neonatologist)ผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ (International Board Certified Lactation Consultant หรือ IBCLC) และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำนมแม่ ผู้ยินดีให้การดูแลมารดาผู้ให้นมบุตรอย่างบรรลุเป้าหมาย อีกทั้งเพื่อให้คุณแม่รู้สึกสบายใจมั่นใจในการให้นมบุตร อันเป็นการเริ่มต้นชีวิตของทารกอย่างมีคุณภาพอย่างที่สุดและเสริมสร้างสายใยระหว่างมารดาและทารกเป็นอย่างดี

Team

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 2.76 จาก 5 จำนวนโหวต 17 โหวด