เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสมิติเวช ซึ่งก่อตั้งขึ้นในพ.ศ. 2522 เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย โดย มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทในซอยสุขุมวิท 49 โรงพยาบาลสมิติเวช ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นแนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ นับตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน เราได้ขยายเครือข่ายขึ้นอีก 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ อยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพ, โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย และโรงพยาบาลเด็ก สมิติเวชศรีนครินทร์ ซึ่งเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2546 และเป็นโรงพยาบาลเด็กครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย

โรงพยาบาลสมิติเวชมีประวัติโดดเด่นด้านงานบริการและเทคโนโลยีในการรักษาที่ ทันสมัย ในพ.ศ. 2542 เรา เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองเป็น “โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก” จากองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) นอกจากนี้ ยังมีความสำเร็จอื่นๆ เช่น รางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านธุรกิจบริการ สาขาโรงพยาบาล (Prime Minister Award 2004) และใบประกาศรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Hospital Accreditation – HA) จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ผู้ป่วยและ ผู้ใช้บริการทุกท่านได้รับบริการและการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพ มีเตียงรองรับผู้ป่วย 270 ราย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกๆ สาขากว่า 400 ท่าน มีเทคโนโลยีทางการตรวจรักษาที่ครบวงจร ประกอบกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลากรผู้มากด้วยประสบการณ์และความ สามารถทำให้เราเป็นโรงพยาบาลที่ชาวกรุงเทพเลือกใช้มายาวนาน ลูกค้าชาวต่างชาติในประเทศไทยและภูมิภาคนี้จะได้รับทั้งบริการอันยอดเยี่ยม และความสะดวกสบายเนื่องจากเรามีบุคคลากรที่พูดได้หลายภาษาและบริการพิเศษ สำหรับชาวต่างชาติ เช่น บริการล่าม และบริการติดต่อสถานทูต

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพอันเป็นย่านที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวด เร็ว และอยู่ในละแวกเดียวกับสนามบินสุวรรณภูมิ ภายในอาณาเขตเดียวกันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลเด็กครบวงจรแห่งแรกและแห่ง เดียวในประเทศไทย โรงพยาบาลทั้งสองแห่งมีชื่อเสียงด้านการศัลยกรรมปลูกถ่ายไขกระดูกและการ อภิบาลผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิด

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาเป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียงที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 130 กิโลเมตรนี้เป็นแหล่งให้บริการทางการแพทย์สำคัญแก่ประชาชนทั่วไป,พนักงาน ต่างชาติ,และนักท่องเที่ยวในย่านชุมชนที่แวดล้อมไปด้วยนิคมอุตสาหกรรม, ท่าเรือแหลมฉบัง และเมืองตากอากาศพัทยา

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่พร้อมที่จะให้บริการชาวฝั่งธนบุรีได้อย่างครบวงจร สามารถรองรับผู้ป่วยในได้สูงถึง 150 ราย มีห้องตรวจผู้ป่วยนอกสูงถึง 62 ห้อง แบ่งแยกเป็นสถาบัน ศูนย์ คลินิกทางการแพทย์ต่าง ๆ มากมายครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น สถาบันเต้านม สถาบันภูมิแพ้ ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ศูนย์จักษุกรรมและเลสิก ฯลฯ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่พร้อมแล้วที่จะให้บริการชาวฝั่งธนบุรี ในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์ชั้นแนวหน้าของกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช

ในฐานะผู้ให้บริการทางการแพทย์ชั้นแนวหน้า เรามุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่มีคุณภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ล่าสุดให้ แก่ลูกค้า ผลงานระหว่างเกิดเหตุภัยพิบัติสึนามิและเหตุฉุกเฉินอื่นๆทำให้เจ้าหน้าที่ รัฐบาลทั้งในและนอกประเทศรู้ซึ้งถึงความตั้งใจจริงและความรับผิดชอบต่อสังคม ของกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช

โรงพยาบาลสมิติเวช เราใส่ใจอย่างแท้จริง

At Samitivej, Truly We Care.