การค้นหาขั้นสูง

ล้างค่าทั้งหมด

Super HEALTH CHECK UP

รายละเอียดอันน่าทึ่ง
เพื่อวางแผนสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ยืนยาว

ระหว่างวันที่: 1 มิถุนายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561
สมิติเวช ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

โปรแกรมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ญาติ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

ระหว่างวันที่: 1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
สมิติเวช ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้น ภูมิต้านทานจากที่เคยมีในวัยเด็กอาจลดลงเมื่อเวลาผ่านไป
จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นวัคซีนใหม่ เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านโรคให้แก่ร่างกาย

ระหว่างวันที่: 1 มิถุนายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561
สมิติเวช ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

วัคซีนสำหรับวัยทำงาน

“เราไม่อยากให้ใครป่วย ” การป้องกันก่อนเกิดโรค ด้วยการฉีดวัคซีนถือเป็นทางเลือกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

ระหว่างวันที่: 1 มิถุนายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561
สมิติเวช ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจหาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ Sleep Lab

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561

ระหว่างวันที่: 1 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
สมิติเวช ศรีนครินทร์ ข้อมูลเพิ่มเติม สั่งซื้อ

Total Health Dimension

ค้นหาความเสี่ยง ตามรอยโรคเรื้อรังเพื่อชะลอความรุนแรงของโรค และเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว ด้วยการตรวจสุขภาพอีกมิติหนึ่งที่คุณสัมผัสได้

ระหว่างวันที่: 1 มิถุนายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561
สมิติเวช ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจความสมดุลของฮอร์โมน

ความไม่สมดุลของฮอร์โมนอาจส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายโดยตรง การเริ่มต้นของการเสื่อมสภาพ ริ้วรอย,อาการอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อ, ความหนาแน่นของกระดูกลดลง อย่าไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนให้กลับสู่สภาวะสมดุลทำให้คนเราย้อนเป็นหนุ่มสาวขึ้นได้เช่นกัน

ระหว่างวันที่: 1 มิถุนายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561
สมิติเวช ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจตับ

ตับเป็นอวัยวะขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญอย่างมากในการดำรงชีวิตของมนุษย์เรา ไม่ว่าจะเป็นกำจัดสารพิษ กระบวนการย่อยในระบบทางเดินอาหาร รวมถึงอีกหลายกระบวนการที่จำเป็นอย่างมากในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตที่ปกติ

ระหว่างวันที่: 1 มิถุนายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561
สมิติเวช ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจหาสาเหตุของโรคภูมิแพ้

ร่างกายของคนเรามีการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยารักษาโรคและสิ่งแวดล้อม อาการแพ้ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันและส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพ

ระหว่างวันที่: 1 มิถุนายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561
สมิติเวช ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

สุขภาพดี ชีวีมีสุข

การมีสุขภาพที่ดีนั้นนับเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่เราทุกคนปราถนา การหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองและคนที่คุณรัก
นอกเหนือจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการออกกำลังกายที่เหมาะสมแล้ว
การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีนับเป็นการช่วยหาความเสี่ยงของโรคและเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพอีกด้วย

ระหว่างวันที่: 1 มิถุนายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561
สมิติเวช ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

Micronutrient Profile

Vitamin เป็นสารอาหารที่สำคัญในชีวิต โดยมีหน้าทีช่วยในการควบคุมการทำงานในส่วนต่างๆของร่างกายให้เป็นไปอย่างปกติ เป็นสารต้านอนูมูลอิสระช่วยชะลอริ้วรอยสาเหตุแห่งวัย

ระหว่างวันที่: 1 มิถุนายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561
สมิติเวช ชลบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

HAPPY HEALTHY MOM 2018

ตรวจระดับสมดุลของฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกายที่เริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อายุประมาณ 30 ปีขึ้นไป ก่อให้เกิดอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของฮอร์โมน อาทิ การเผาผลาญในร่างกายลดลง มวลกล้ามเนื้อลดลง ปริมาณไขมันสะสมในร่างกายเพิ่มขึ้น กระดูกบาง สมองเสื่อม นอนหลับยากขึ้น หงุดหงิดง่าย เป็นต้น นอกจากนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคร้ายแรงตามมาได้

ระหว่างวันที่: 1 กรกฎาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561
สมิติเวช ธนบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม สั่งซื้อ

โปรแกรมตรวจหามะเร็งร้ายทางเดินอาหาร 2018

โปรแกรมตรวจหามะเร็งร้ายทางเดินอาหาร ส่องกล้อง

ระหว่างวันที่: 25 มิถุนายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561
สมิติเวช ศรีนครินทร์ ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่ป้องกันได้ ด้วยการตรวจส่องกล้อง

ระหว่างวันที่: 1 มิถุนายน 2561 - 31 สิงหาคม 2561
สมิติเวช สุขุมวิท ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมผ่าตัดราคาพิเศษ

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 31 ธันวาคม 2561

ระหว่างวันที่: 16 เมษายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561
สมิติเวช สุขุมวิท ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมผ่าตัดส่องกล้อง

การผ่าตัดผ่านกล้อง (Minimally Invasive Surgery) เป็นการผ่าตัดที่เกิดแผลขนาดเล็ก เจ็บปวดน้อยหายเร็ว

ระหว่างวันที่: 1 พฤษภาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
สมิติเวช สุขุมวิท สมิติเวช ศรีนครินทร์ ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของนักกีฬา รวมถึง การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โดยการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพนั้น

ระหว่างวันที่: 1 พฤษภาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
สมิติเวช สุขุมวิท ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

เพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีความหมาย เพราะคุณคือคนสำคัญ ด้วยโปรแกรมสำหรับดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

ระหว่างวันที่: 1 มีนาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
สมิติเวช ศรีนครินทร์ ข้อมูลเพิ่มเติม สั่งซื้อ

โปรแกรมเลเซอร์กระชับช่องคลอด

นวัตกรรมใหม่ เพิ่มความมั่นใจให้คุณผู้หญิง “ปลอดภัย ไม่ต้องผ่าตัด เห็นผลทันที”

ระหว่างวันที่: 20 มีนาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
สมิติเวช ศรีนครินทร์ ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจความหนาแน่นของกระดูก

(สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561)

ระหว่างวันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
สมิติเวช ธนบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

(สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561)

ระหว่างวันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
สมิติเวช ธนบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมผ่าตัดเลสิกไร้ใบมีด

(สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2562)

ระหว่างวันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มกราคม 2562
สมิติเวช ธนบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมผ่าตัดข้อเข่าเทียม

(สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ -31 มกราคม 2562)

ระหว่างวันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มกราคม 2562
สมิติเวช ธนบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561

ระหว่างวันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
สมิติเวช ธนบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายม 2561

ระหว่างวันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 สิงหาคม 2561
สมิติเวช ธนบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ด้วยศาสตร์แห่งการชะลอวัย

Anti – Aging เวชศาสตร์ชะลอวัย ศาสตร์ที่ดูแลให้คุณอ่อนวัย จากภายในสู่ภายนอก

ระหว่างวันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
สมิติเวช ธนบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

Thermo Lift ยกกระชับใบหน้า โดยไม่ต้องผ่าตัด

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561

ระหว่างวันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
สมิติเวช ธนบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมการส่องกล้องตรวจโรคกระเพาะอาหารและโรคลำไส้

วิเคราะห์ปัญหาโรคกระเพาะอาหารและลำไส้ อย่างตรงจุดด้วยการส่องกล้อง

ระหว่างวันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มกราคม 2562
สมิติเวช ธนบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

สามารถซื้อโปรแกรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561

ระหว่างวันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
สมิติเวช ธนบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน / ก่อนมีบุตร

เริ่มต้นสิ่งดีๆ ของชีวิตคู่ด้วย โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน / ก่อนมีบุตร เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจแพร่ไปสู่คนที่คุณรักหรือลูกน้อยของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลคุณ

ระหว่างวันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561
สมิติเวช ธนบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม สั่งซื้อ

Fit For Life Checkup

ค้นหาจุดอ่อน…ในร่างกาย เอาชนะขีดจำกัดในตัวคุณ โปรแกรมตรวจความฟิตของร่างการสำหรับคนรักกีฬา และชอบออกกำลังกาย

ระหว่างวันที่: 23 พฤศจิกายน 2560 - 31 ธันวาคม 2561
สมิติเวช สุขุมวิท ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมคลอด ประจำปี 2018 - สมิติเวช สุขุมวิท

ไม่จำเป็นว่าจะเป็นคุณแม่ครั้งแรก หรือมีประสบการณ์ในการคลอดมาแล้ว สมิติเวชมีความยืดหยุ่นที่ตรงกับความต้องการของคุณ

ระหว่างวันที่: 31 มีนาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
สมิติเวช สุขุมวิท ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมคลอด ประจำปี 2018 - สมิติเวช ศรีนครินทร์

โปรแกรมคลอดโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ประกอบไปด้วย คลอดธรรมชาติ และผ่าตัดคลอด และรายละเอียดที่รวมอยู่ในโปรแกรม

ระหว่างวันที่: 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
สมิติเวช ศรีนครินทร์ ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนลดสำหรับบัตรเครดิตและบัตรสมาชิก 2018

ส่วนลดสำหรับบัตรเครดิตและสมาชิก ประจำปี 2561 โดยสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสามารถใช้บริการได้เฉพาะโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์เท่านั้น

ระหว่างวันที่: 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
สมิติเวช สุขุมวิท สมิติเวช ศรีนครินทร์ ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เป็นการประเมินภาวะของสุขภาพ เพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรค ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดโรค ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตัว เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การป้องกันในด้านอื่น ๆ

ระหว่างวันที่: 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2561
สมิติเวช สุขุมวิท สมิติเวช ศรีนครินทร์ ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจภูมิแพ้ทางผิวหนัง

ถ้าคุณ คือ คนหนึ่งที่กำลังแพ้ … คุณควรรู้ให้แน่ ว่าคุณแพ้อะไร ?

ระหว่างวันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561
สมิติเวช ธนบุรี ข้อมูลเพิ่มเติม