โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสุภาพสตรี อายุมากกว่า 45  ปี  Great Life Lady Health Program (>45 yrs.) รับเพิ่มการผลัดเซลล์ผิวด้วยพลังน้ำ โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสุภาพสตรี อายุมากกว่า 45  ปี  Great Life Lady Health Program (>45 yrs.) รับเพิ่มการผลัดเซลล์ผิวด้วยพลังน้ำ

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับสุภาพสตรี อายุมากกว่า 45 ปี Great Life Lady Health Program (>45 yrs.) รับเพิ่มการผลัดเซลล์ผิวด้วยพลังน้ำ

ราคาปกติ: 62,800 บาท

ราคาโปรโมชั่น
40,000 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
ตรวจร่างกายโดยแพทย์
ตรวจสุขภาพฟัน
ตรวจสุขภาพตา
ตรวจความเข้มข้นของเลือด
ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
ตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสม
ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด
Total Cholesterol
Triglyceride
LDL - Cholesterol
HDL - Cholesterol
ตรวจการทำงานของตับ
SGPT
SGOT
Albumin
Alkaline Phosphatase
Total Protein
GGT
Total Bilirubin
Direct Bilirubin
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
ตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ
ค่าแพทย์ทางเดินอาหาร
ตรวจการทำงานของไต
ตรวจการทำงานของต่อมไธรอยด์
TSH
Total T4 & Free T4
ตรวจหาโรคเก๊าท์
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้
ตรวจค่ามะเร็งในรังไข่
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม
ตรวจหาระดับวิตามินดี
ตรวจฮอร์โมน DHEA
ตรวจฮอร์โมน IGF 1
ค่าแพทย์ Anti ageing
ตรวจปัสสาวะ
ตรวจอุจจาระ
Stool Occult Blood
เอกซเรย์ปอด
ตรวจหามวลองค์ประกอบของร่างกาย
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้า
ตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย
ตรวจภาวะตีบตันของหลอดเลือดส่วนปลาย
ตรวจความหนาแน่นของกระดูก
การตรวจหามะเร็งเต้านม Digital Mammogram
ตรวจสุขภาพภายในโดยสูตินรีแพทย์
ตรวจหามะเร็งปากมดลูก Thin prep
ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV
ค่าปรึกษานักโภชนาการ
การผลัดเซลล์ผิวด้วยพลังน้ำ
รายงานผลการตรวจ
บัตรรับประทานอาหาร
ค่าบริการผู้ป่วยนอก