โปรแกรมตรวจสุขภาพ Great Life Gentleman Health (>45 yrs.) โปรแกรมตรวจสุขภาพ Great Life Gentleman Health (>45 yrs.)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Great Life Gentleman Health (>45 yrs.)

ราคาปกติ: 48,600 บาท

ราคาโปรโมชั่น
31,500 บาท

Now through December 31, 2020. Service can be received until January, 2021. You can purchase “Online Price” at Lazada

รายละเอียดโปรแกรม
ตรวจร่างกายโดยแพทย์
ตรวจสุขภาพฟัน
ตรวจสุขภาพตา
ตรวจความเข้มข้นของเลือด
ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
ตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสม
ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol)
ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
ตรวจวัดระดับไขมันในเลือ (LDL - Cholesterol)
ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (HDL - Cholesterol)
ตรวจการทํางานของตับ (SGPT) -
ตรวจการทํางานของตับ (SGOT) -
ตรวจการทํางานของตับ (Albumin)
ตรวจการทํางานของตับ (Alkaline Phosphatase)
ตรวจการทํางานของตับ (Total Protein)
ตรวจการทํางานของตับ (GGT)
ตรวจการทํางานของตับ (Total Bilirubin)
ตรวจการทํางานของตับ (Direct Bilirubin)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ (Anti HAV IgG)
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ (Anti HCV)
ตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ (Fibro scan (P))
ค่าแพทย์ทางเดินอาหาร
ตรวจการทํางานของไต (Creatinine)
ตรวจการทํางานของต่อมไธรอยด์ (TSH)
ตรวจการทํางานของต่อมไธรอยด์ (Total T4 & Free T4)
ตรวจฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone)
ตรวจหาโรคเก๊าท์ (Uric acid)
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Alpha Fetoprotein)
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลําไส้ (CEA)
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (Carbohydrate Antigen (CA19-9))
ตรวจหาระดับวิตามินดี (Vit D Total)
ตรวจฮอร์โมน IGF 1
ตรวจฮอร์โมน DHEA
ค่าแพทย์อ่านผล Anti ageing
ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination)
ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
ตรวจอุจจาร (Stool Occult Blood)
เอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
ตรวจหามวลองค์ประกอบของร่างกา (In body (P))
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบ (Ultrasound Upper Abdomen)
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่า (Ultrasound Lower Abdomen)
ตรวจการทํางานของหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้ (Electrocardiogram (EKG))
ตรวจการทํางานของหัวใจขณะออกกําลังกาย (Exercise Stress Test (EST))
ตรวจภาวะตีบตันของหลอดเลือดส่วนปลา (Ankle Brachial Index (ABI))
ตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone Density test)
ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV (HPV -DNA Testing)
ค่าปรึกษานักโภชนาการ (Nutrition Consultation)
รายงานผลการตรวจ (Medical Report)
บัตรรับประทานอาหา (Samitivej Complimentary Voucher)
ค่าบริการผู้ป่วยนอก (Hospital Service and Nursing Service)