Vaccine Fast Track – สมิติเวช ศรีนครินทร์ Vaccine Fast Track – สมิติเวช ศรีนครินทร์

Vaccine Fast Track – สมิติเวช ศรีนครินทร์

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรม ราคาโปรโมชั่น
(บาท)
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (สำหรับเด็ก 10-15 ปี และผู้ใหญ่) ราคา 1 เข็ม 990
1,490
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (สำหรับผู้ใหญ่) ในเข็มถัดไป กรณีซื้อเข็มแรกแล้ว 900
1,490
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิดรุนแรง Prevnar 13 ราคา 1 เข็ม 3,699
4,900
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิดรุนแรง Prevnar 13 ราคา 2 เข็ม 7,100
9,800
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิดรุนแรง Pneumovax 23 3,000
3,600
วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2,400
3,600
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ 2 เข็ม 5,200
7,900
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี 3 เข็ม 3,000
5,000
วัคซีนป้องกันงูสวัด* [สำหรับผู้ใหญ่] 6,000
7,000
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เข็มที่ 2 และ 3 - ไม่มีค่าบริการ กรณีชำระล่วงหน้าแล้ว
วัคซีนป้องกันบาดทะยัก เฉพาะเข็มที่ 2 และ 3 - ไม่มีค่าบริการ กรณีชำระล่วงหน้าแล้ว
วัคซีนป้องกันบาดทะยัก และคอตีบ เฉพาะเข็มที่ 2 และ 3 - ไม่มีค่าบริการ กรณีชำระล่วงหน้าแล้ว
วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เฉพาะเข็มที่ 2-5 - ไม่มีค่าบริการ กรณีชำระล่วงหน้าแล้ว

หมายเหตุ:

* ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

เงื่อนไขการรับบริการ

  • เพียงแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับบัตร และรับวัคซีนที่จุดบริการพิเศษ
  • ผู้รับบริการต้องมีอายุ 10 ปีขึ้นไป เฉพาะ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
  • ผู้รับบริการต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป สำหรับวัคซีนอื่นๆนอกเหนือจากไข้หวัดใหญ่
  • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ได้กับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี หญิงตั้งครรภ์ และวัคซีนสำหรับเดินทาง Traveler Vaccine
  • ผู้รับบริการต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนเข้ารับวัคซีน และเป็นการนัดล่วงหน้าเท่านั้น
  • ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เท่านั้น
  • ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

กรุณานัดหมายล่วงหน้า ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร. 02-022-2222